Trainingen SV Dalfsen starten weer op

Na een wekenlange voetballoze periode mag er langzaam maar zeker weer wat meer. Nadat de jeugd onlangs de trainingen hervatte, volgen nu ook de seniorenteams. Hierbij gelden strikte richtlijnen.

Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient voor spelers vanaf 13 jaar de anderhalvemetermaatregel in acht genomen te worden. Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk.

Op sportpark Gerner zijn op dit moment slechts vier velden beschikbaar, vanaf 31 mei alleen nog de kunstgrasvelden. Ieder veld heeft een eigen fietsparkeerplaats en aangewezen looproutes naar de velden. Ouders en andere belangstellenden mogen de trainingen niet bijwonen. De kleedkamers blijven gesloten. Handen wassen, naar het toilet en douchen gebeurt thuis.

Het eerste elftal en tweede elftal gaan in kleine groepjes weer trainen op woensdag- en vrijdagavond. Op woensdag 13 mei vindt voor hen de eerste training plaats. De overige seniorenteams gaan vanaf 20 mei weer trainen op de woensdagavond. Dit gebeurt onder leiding van Nico Kroes en met een maximum van tien spelers. Het is noodzakelijk om vooraf aan te melden bij Nico: 06-13846638.

Voor de lagere seniorenteams geldt dat zij eventueel ook op eigen initiatief kunnen trainen op zaterdag of zondag. Ook hierbij geldt een maximum van tien spelers en uiteraard dient de anderhalve meter afstand in acht genomen te worden. Er dient één leider / trainer als zodanig herkenbaar te zijn. Teams die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dienen dat vooraf via de leider kenbaar te maken in de leidersapp. Pas als daar toestemming is verleend, kan er getraind worden.

Tot 1 september blijft de kantine gesloten. Dat geldt ook voor vergaderingen of andere bijeenkomsten: de deur blijft dicht.

De KNVB heeft in samenwerking met NOC*NSF protocollen voor alle sportverenigingen opgesteld. De gemeente Dalfsen conformeert zich hieraan. Bekijk hieronder de verschillende protocollen:

Protocol spelers
Protocol trainers
Protocol bestuurders
Protocol ouders

Volg SV Dalfsen op social media: