Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid
Met ingang van het seizoen 2015-2016 werken we met het nieuwe vrijwilligersbeleid binnen SV Dalfsen. Alle seniorenleden, JO19- en JO17-junioren en ouders van de JO15 tot en met de JO9-jeugd doen een klein deel van alle vrijwilligerstaken die er zijn binnen de vereniging.

Voor elke categorie hebben we een mogelijk takenpakket vastgesteld (vaste voet), waardoor een groot deel van de bestaande taken binnen onze vereniging ingevuld is. Past de toebedeelde taak uit de vaste voet niet bij jou, of liggen je talenten op een ander vlak, dan kun je ook zelf een takenpakket samenstellen uit de Talentenlijst seizoen 2017-2018.

De eigen gemaakte lijst moet ongeveer in verhouding staan met de uren die je voor de vaste voet zou moeten maken. Blijf je je taak gewoon doen, vul dan wel de talentenlijst in, zodat we alle informatie beschikbaar hebben van iedereen. In vergelijking met afgelopen jaar is wel een aantal zaken aangepast.

Vaste voet 2017-2018

Categorie 1: Spelers uit 1e en 2e elftal
3x* kantinedienst op zaterdag + 2 juniorenwedstrijden fluiten

Categorie 2: Spelers uit lagere senioren
4x* kantinedienst op woe/vrij/zat.

Categorie 3: JO19-spelers
2x kantinedienst bij thuiswedstrijd 1e + 3 pup. wedstrijden fluiten of 4x helpen bij circuittraining van de JO11- en JO9-jeugd op maandag.

Categorie 4: JO17-spelers
2x kantinedienst bij uitwedstrijd 1e +3 pup. wedstrijden fluiten of 4x helpen bij circuittraining van de JO11- en JO9-jeugd op maandag.

Categorie 5: Ouders JO15- en JO13-jeugd
3x gastvrouw/heer op zaterdag of 2x Kantinediensten op woe/vrij/zat/zondag.

Categorie 6: Ouders JO11- en JO9-jeugd
3x gastvrouw/heer op zaterdag of 5x helpen bij circuittraining op maandag.

Categorie 1 en 2 in totaal minimaal 18 uur, categorie 3 en 4 minimaal 13 uur en categorie 5 en 6 minimaal 7,5 uur.

* De verhoging van één extra kantinedienst voor de seniorenleden is noodzakelijk, aangezien er iets minder leden zijn en er een aantal taken bijgekomen is in de talentenlijst, of bestaande taken uitgebreid zijn. Het is niet zeker of iedereen drie of vier keer aan de beurt komt, maar dat is qua verplichting wel het maximum.

_ Onderstreepte onderdelen zijn verplicht voor die categorie en staan dus vast in het takenpakket. Het aantal uren dat je moet maken is een minimum, meer mag natuurlijk altijd!

Uitzonderingen:

  • Bij twee voetballende gezinsleden binnen SV Dalfsen vervul je voor beide de vaste voet, of gelijkwaardig aantal uren uit talentenlijst.
  • Bij drie of meer voetballende gezinsleden moet je voor twee van hen de vaste voet invullen of voor dat aantal uren zelf een pakket samenstellen uit de talentenlijst.
  • Bestuursleden hebben vrijstelling voor eventuele kinderen uit de categorieën 5 en 6.
  • Bij volledig leider-,/trainerschap, of assistent scheidsrechter voor een team heb je vrijstelling van de vaste voet voor kinderen uit de categorieën 5 en 6 + eventueel eigen vaste voet.
  • Bij het invullen van de taken hebben huidige vrijwilligers die hun taak willen voortzetten voorrang.
  • Ereleden en leden van verdienste zijn niet verplicht de vaste voet te vervullen, maar mogen dit uiteraard wel.
    (Maatschappelijke) stagiaires vervullen hun vaste voet + extra taken in overleg met technisch jeugdcoördinator.

Je kunt je taak niet afkopen. Onderling ruilen mag wel, maar wel even doorgeven, waarbij alle taken wel gedaan worden. We proberen iedereen zoveel mogelijk op zijn/haar talenten in te zetten, maar dat zal niet overal lukken. Het kan dus voorkomen dat we je benaderen voor een andere taak, dan je aangegeven hebt.

Indelingen
Kantinedienst 2017-2018
Gastheer/gastvrouw indeling voorjaar 2018
Indeling scheidsrechters junioren voorjaar 2018
Indeling scheidsrechters pupillen voorjaar 2018
Circuittraining O11-O9 indeling voorjaar 2018
Talentenlijst seizoen 2017-2018

Eén week voor aanvang van je taak krijg je automatisch een reminder. Deze wordt verstuurd op basis van de originele indeling. Als je onderling ruilt met iemand, dan klopt deze informatie uiteraard niet. Zet daarom zelf de eventuele wisseling van taken duidelijk in je agenda.

Taakomschrijvingen
Instructiekaart circuitmodel
Instructiekaart leider-trainer-assistent-scheidsrechter
Instructiekaart koffie-thee-zetten
Instructiekaart Onderhoud-schoonmaak-klussendag
Instructiekaart scheidsrechter

Extra instructies clubscheidsrechters
JO9 spelbegeleider
JO11 scheidsrechter
Rondom de wedstrijd