Aanmeldingsformulier

Het aanmelden van leden kan via onderstaand aanmeldingsformulier.

Aan en afmelden als lid moet gebeuren bij de ledenadministratie. Statutair is men voor één jaar lid. Afmelden 1 maand voor het einde van het “verenigingsjaar”. Dit is op 1 juli. Opzeggen per kwartaal of halverwege het seizoen is niet mogelijk.

Spelers van 12 jaar en ouder moeten digitaal een pasfoto aanleveren. De pasfoto is nodig voor het aanmaken van een digitale spelerspas.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SVD Voetbal om van zijn/haar rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens contributie SVD Voetbal. Contributies kunnen alleen automatisch per incasso worden voldaan.

Om deel te kunnen nemen aan de competitie,moet iedere speler een spelerspas hebben. Voor deze pas moet een recente pasfoto aangeleverd worden. Na verwerking door de KNVB, dit kan enkele dagen duren, wordt er een digitale spelerspas afgegeven.

Pas als men in bezit is van deze pas, mag er gespeeld worden. Met deze aanmelding ga ik akkoord met het Privacy beleid van SVDalfsen.

Ledenadministratie voor de afdeling voetbal van de sportvereniging Dalfsen

Vul hieronder de gegevens in