Organisatie

Bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit zeven personen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris.

Voorzitter
‘Vacant’, voorzitter@svdalfsen.nl
(a.i. voorzitter: Dirk Mosterman)

Secretaris
Esther Meier
secretaris@svdalfsen.nl

Penningmeester
Twan Rientjes
penningmeester@svdalfsen.nl

Voetbalzaken
Sjoerd Klarenbeek
tcsenioren@svdalfsen.nl

Onderhoud & Beheer
Pascal Maats
beheerenonderhoud@svdalfsen.nl

Kantinezaken
Hugo Endeman
kantine@svdalfsen.nl

Algemene zaken
Vacant
algemenezaken@svdalfsen.nl

PR en communicatie
Vacant
pr@svdalfsen.nl


Ledenadministratie
Gerben Burgmeijer
ledenadministratie@svdalfsen.nl

Sponsorcommissie
Dirk Mosterman/Frank Schurer
sponsoring@svdalfsen.nl

Activiteitencommissie
Robert Diepman
Stefan Jansen of Lorkeers
Sam van den Anker
Romke Brasjen
activiteitencommissie@svdalfsen.nl

Gastheer
Nico Boerdijk

Zaalvoetbal
Sjoerd Klarenbeek
zaalvoetbal@svdalfsen.nl

Babbeltje
Thijs Mosterman
babbeltje@svdalfsen.nl

Website
Wilco Rietman

Vrienden van SV Dalfsen
Robert Haarman
vriendenvan@svdalfsen.nl

Lief en leed
Jos Ramaker
josramaker@tiscali.nl


Kantinecommissie
Hugo Endeman
kantine@svdalfsen.nl

Penningmeester kantine
Jeroen Reimert
penningmeesterkantine@svdalfsen.nl

Inkoop kantine
Mike Haarman
inkoopkantine@svdalfsen.nl

Rooster kantine
Jos Meulhof
roosterkantine@svdalfsen.nl

Evenementen
Gerben Bekedam / Tom Bartels


Wedstrijdsecretaris senioren
Harrie Koerhuis, 0615377877
secretariaat-senioren@svdalfsen.nl

Scheidsrechterszaken senioren
Jan Bredewold
scheidsrechtersenioren@svdalfsen.nl


Coördinator senioren | selectie
Sjoerd Klarenbeek
tcsenioren@svdalfsen.nl

Coördinator senioren | lagere elftallen
Hans Peter Rhee
senioren@svdalfsen.nl


Vertrouwenspersoon
Volgt.


Algemeen mailadres:
info@svdalfsen.nl

Voor de functionarissen binnen de jeugdafdeling, raadpleeg www.fcdalfsen.nl