Oproep: lid kascommissie

In aanloop naar de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is het gebruikelijk dat de kascommissie de verschillende financiële stukken controleert. Ter aanvulling van de kascommissie is een derde lid nodig.

De ledenvergadering vindt jaarlijks plaats in november, de exacte datum volgt binnenkort. Enkele weken voor de vergadering komt de kascommissie bijeen. Deze commissie bestaat uit drie personen, van wie er jaarlijks één aftredend is.

Tijdens de ledenvergadering wordt de kascommissie normaliter weer aangevuld tot drie leden, maar vorig jaar bleek helaas geen van de aanwezige leden bereid zitting te nemen in de kascommissie. Daarom hierbij de oproep: wie wil aansluiten bij de huidige leden van de kascommissie (Jos Meulhof en Raymond Bakema)?

Update: er heeft zich inmiddels een derde lid gemeld. Dank!

Volg SV Dalfsen op social media: