Erelid Chris Halfman overleden

Zondagavond bereikte ons het trieste bericht dat erelid Chris Halfman is overleden. De vereniging heeft veel aan hem te danken gehad, niet in de laatste plaats omdat hij maar liefst negen jaar voorzitter is geweest. Wij wensen de familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Chris Halfman was voorzitter van de voetbalafdeling ten tijde van de omnivereniging. Hij bekleedde deze functie in 1980, 1983 en van 1991 tot en met 1997. In 2013 werd hij benoemd tot erelid van SV Dalfsen.

Benoeming erelidmaatschap Chris Halfman (links) in de ledenvergadering van 2013