Drie bestuurswisselingen bij SV Dalfsen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van SV Dalfsen is maandagavond afscheid genomen van drie bestuursleden. Alle drie hebben ze een opvolger bereid gevonden om de taken over te nemen. De opvolgers werden door de aanwezige leden unaniem benoemd.

Wim van der Vegt trad in 2014 aan als bestuurslid Voetbalzaken, nadat hij zich eerder al verdienstelijk maakte als lid van het jeugdbestuur. Wim draagt het stokje over aan Sjoerd Klarenbeek. Ook Gerriët Schutte begon in het jeugdbestuur, om vervolgens in 2016 aan te treden in het hoofdbestuur als secretaris. De taken van Gerriët worden overgenomen door Esther Meier. Penningmeester Marc Kool begon eveneens in 2016 in het bestuur van SV Dalfsen. Hij wordt opgevolgd door Twan Rientjes.

Wim, Gerriët en Marc, namens SV Dalfsen hartelijk dank voor jullie inzet tijdens de afgelopen jaren. We hopen jullie nog vaak te treffen op ons mooie Sportpark Gerner. Sjoerd, Esther en Twan, veel succes als bestuurslid van SV Dalfsen!

Daarmee kent SV Dalfsen nu de volgende bestuurssamenstelling:

VoorzitterVacant (a.i. voorzitter: Dirk Mosterman)
Secretaris – Esther Meier
Penningmeester – Twan Rientjes
Voetbalzaken – Sjoerd Klarenbeek
Onderhoud & Beheer – Pascal Maats
Algemene zaken – Anne Feijen
SponsoringVacant (a.i. voorzitter: Dirk Mosterman)
PR en communicatie – Steve Oosterkamp

Marc Kool, Gerriët Schutte en Wim van der Vegt nemen afscheid als bestuurslid

Twan Rientjes, Esther Meier en Sjoerd Klarenbeek zijn benoemd als nieuwe bestuursleden

Volg SV Dalfsen op social media: