De vrienden van SV Dalfsen

Er is vaker gesproken over het oprichten van de zogenaamde club van €50,00 (voorheen de club van Fl100,00). Met het 75 jarig jubileum in het vooruitzicht lijkt ons dit het juiste moment om te starten met de Vrienden van SV Dalfsen. De organisatie van het jubileum brengt de nodige kosten met zich mee. Met het oprichten van de VvSVD willen we in het Jubileum jaar een financiële bijdrage kunnen leveren aan de jubileum commissie.

Vervolgens zal het primaire doel van de VvSVD zijn, inkomsten te genereren die aangewend kunnen worden voor zaken die niet uit de normale begroting van SV Dalfsen betaald kunnen worden.