Aanmeldingsformulier

Het aanmelden van leden kan via onderstaand aanmeldingsformulier

Aan en afmelden als lid moet gebeuren bij de ledenadministratie. Statutair is men voor één jaar lid. Afmelden 1 maand voor het einde van het “verenigingsjaar”. Dit is op 1 juli. Opzeggen per kwartaal of halverwege het seizoen is niet mogelijk.

Nieuwe spelende leden van 16 jaar en ouder kunnen zich slechts aanmelden onder overlegging van een kopie van een identiteitsbewijs of paspoort. De kopie wordt door de vereniging behouden bij de ledenadministratie. Spelers van 12 jaar en ouder moeten ook een pasfoto inleveren. De pasfoto is nodig voor het aanmaken van een spelerspas.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SVD Voetbal om van zijn/haar rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens contributie SVD Voetbal.

Contributies kunnen alleen automatisch per incasso worden voldaan. Om deel te kunnen nemen aan de competitie, moet iedere speler een spelerspas hebben.

Voor deze pas moet een recente pasfoto ingeleverd worden. Na verwerking door de KNVB, dit kan enkele weken duren, wordt er een spelerspas afgegeven. Pas als men in bezit is van deze pas, mag er gespeeld worden.

Ledenadministratie voor de afdeling voetbal van de sportvereniging Dalfsen

Vul hieronder de gegevens in