Zienswijze voorstel afschaffen jeugdsportsubsidie

De gezamenlijke voetbalverenigingen in de gemeente Dalfsen hebben een zienswijze bij de gemeente Dalfsen ingediend met betrekking tot de voorgenomen afschaffing van de jeugdsportsubsidie.

Jaarlijks kunnen de sportverenigingen (niet alleen voetbal) een subsidie aanvragen bij de gemeente Dalfsen voor hun jeugdleden. Deze jeugdsportsubsidie bestaat al enkele jaren en bedraagt ongeveer 8 euro per jeugdlid per jaar. Het doel van deze subsidie is om het sporten van de Dalfser jeugd te stimuleren. Bij SV Dalfsen wordt deze subsidie hier dan ook daadwerkelijk voor ingezet. Dit is een van de redenen dat de contributie voor jeugdleden van SV Dalfsen relatief beperkt is. 

In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen heeft de gemeente Dalfsen voorgesteld de jeugdsportsubsidie af te schaffen. Komende week wordt dit voorstel in de gemeenteraad besproken en om de discussie richting te geven hebben de voetbalverenigingen in de gemeente Dalfsen hun zienswijze ingediend. Komende week wordt duidelijk wat de gemeenteraad besloten heeft. We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Volg SV Dalfsen op social media: