Wijziging openingstijden kantine

De openingstijden van de kantine zullen aankomend seizoen iets wijzigen. Zaterdagmiddag gaat de kantine dicht. Dit heeft te maken met de geringe bezoekersaantallen op zaterdagmiddag.

De openingstijden zijn dan als volgt:

– Woensdagavond (alleen indien nodig) vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur;

– Vrijdagavond vanaf 19.00 uur tot 23.00 uur;

– Zaterdagochtend​ vanaf 08.00 uur tot 13.00 uur;

– Zondagvanaf 8.30 uur tot 19.00 uur.

Kantinediensten op zondag

De indeling van de kantinediensten op zondag gaan we ook aanpassen. Dit heeft een aantal redenen:

​ De ‘vaste’ groep van de zondag-vrijwilligers wordt steeds kleiner en er komt geen aanvulling;

​ We horen steeds vaker dat de huidige diensten te lang zijn.;

​ Het 1e moet verder weg en zal dus nog later terug komen.

De indeling van de zondag gaat er als volgt uit zien:

– 08.30 uur tot 12.30 uur: 2 personen uit de ‘vaste’ groep van de zondag-vrijwilligers;

– 12.30 uur tot 16.30 uur: 2 of 3 personen uit de ‘vaste’ groep van de zondag-vrijwilligers;

– 14.30 uur tot 19.00 uur: 2 senioren (exclusief het 1e).

Senioren kantinedienst op zondag

Nieuw is dat de senioren ook maximaal 2 keer (maar waarschijnlijk slechts 1 keer per jaar) een ‘late’ zondagdienst gaan draaien. Dit is helaas nodig omdat we anders de diensten op zondag niet gevuld krijgen. Deze dienst is vanaf 14.30 uur en zou dus over het algemeen geen probleem moeten geven met de eigen wedstrijden.

Samen zorgen we voor een gezellige kantine!

De kantinecommissie 

Volg SV Dalfsen op social media: