Wijziging in kantinecommissie

Met ingang van het nieuwe seizoen is er een wijziging in de bezetting van de kantinecommissie. Ralph Rientjes heeft afscheid genomen en wij willen hem hierbij hartelijk bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren!

Ralph was al betrokken bij de totstandkoming en het opzetten van de kantinecommissie, maar ook de grote aanjager van de verfraaiing van de kantine, dus ook daarvoor onze hartelijke dank.

Nieuwe vrijwilligers
We blijven natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe mensen voor in de kantinecommissie. Hierdoor kunnen we de termijnen voor leden van de kantinecommissie kort houden, de taken overzichtelijk houden en blijven we voorzien van nieuwe ideeën.

Dus heb je (mogelijk) interesse dan horen we dat graag via kantine@svdalfsen.nl of spreek één van ons aan!

Met sportieve groet,
De kantinecommissie


Voorzitter kantinecommissie
Berné Lenferink
kantine@svdalfsen.nl

Penningmeester
Jeroen Reimert
penningmeesterkantine@svdalfsen.nl

Inkoop
Mike Haarman
inkoopkantine@svdalfsen.nl

Rooster
Jos Meulhof
roosterkantine@svdalfsen.nl

Evenementen
Gerben Bekedam / Tom Bartels


Ralph, bedankt!

Volg SV Dalfsen op social media: