Veteranen sluiten seizoen af met opening ‘Veteranentafel’

Zondagmiddag 2 juli hebben de veteranen het seizoen formeel afgesloten in een informeel samen zijn. Een viertal veteranen had al aangegeven afscheid te nemen van het actieve deel van het voetbalgebeuren, maar zeker nog wel actief betrokken te blijven bij de derde helft van het veteranenteam, alsmede bij de gehele vereniging. Om dit afscheid luister bij te zetten mochten de betrokkenen de officiële opening doen en zichzelf een plekje toebedelen aan een nieuw fenomeen: De Veteranentafel.

Ronald Booijnk, Martien Boverhof, Wim Kamphuis en Wietse Siebenga zijn hiermee voor eeuwig verzekerd van een plek aan de Veteranentafel. Allen hebben een enorme en lange staat van dienst binnen onze voetbalvereniging . Dank voor alles wat jullie voor de veteranen en voor sv Dalfsen al hebben betekend, en nog gaan betekenen. Ook de veteranen die vorig jaar afscheid hebben genomen, Nico Klumper, Frans Nijenhuis en Harm van der Vegt, hebben een plek aan deze tafel verdiend en gekregen.

Volg SV Dalfsen op social media: