Veranderingen pupillenvoetbal 2017-2018

Donderdag 13-10-2016 werd in Hellendoorn een presentatie gegeven over de mogelijke veranderingen in het pupillenvoetbal. Tijdens deze bijeenkomst werden de onderzoeksgegevens gepresenteerd en daarnaast de voorgenomen veranderingen m.i.v. het volgende seizoen. Het grootste verschil met de huidige situatie is een verandering van veldgrootte en aantallen spelers op dat veld voor alle pupillencategorieën.

Hieronder een overzicht van de aantallen + veldafmeting.

wedstrijdvormen

Over een aantal andere aanpassingen wil de K.N.V.B. graag input hebben van de verenigingen. De aanwezige clubs zijn opgeroepen om pilots te organiseren, waarbij geëxperimenteerd kan worden met de volgende aanpassingen. In dribbelen, of ingooien, na doelpunt midden uit, of keeperbal, wel of geen scheidsrechter/spelleider in het veld, na overtreding een vrije trap, of direct verder spelen door te dribbelen. (Hockey) etc.

Maandag 31 October 2016 18:30 uur, gaan we onder de reguliere “E” training een pilot houden voor 0.10 en 0.11.
Alle 1e jaars worden verdeeld over 2 teams van 6 en spelen op ongeveer een kwart veld 2x 20 minuten tegen elkaar met de oude regels, en na de pauze met de “nieuwe” regels. Op het andere veld spelen de 2e jaars een onderlinge wedstrijd 8-8. Tijdens beide wedstrijden zal er een observatieopdracht uitgedeeld worden aan de aanwezigen. Direct na afloop willen we de spelers vragen wat zij er van vonden en vervolgens kort met de aanwezigen terugblikken op de bevindingen van deze avond.

Vanuit de K.N.V.B. is er direct na de aanmelding het verzoek binnengekomen om andere verenigingen uit de buurt op de hoogte te brengen van deze pilot zodat ze aan kunnen sluiten als ze dat willen. Alle belangstellenden van het jeugdvoetbal zijn dus van harte uitgenodigd om deze pilot bij te wonen en je mening te laten horen over de mogelijke veranderingen in het pupillenvoetbal
Misschien tot volgende week maandag.

Jeroen Booijink