Toelichting vrijwilligersbeleid: hoe en waarom?

Bij SV Dalfsen werken we nu voor het tweede seizoen met het nieuwe vrijwilligersbeleid. Op veel fronten loopt dit goed, maar links en rechts klinken er ook minder positieve geluiden. Als bestuur van SV Dalfsen voelen wij ons geroepen om enige toelichting te geven op het vrijwilligersbeleid zoals dat binnen de vereniging gevoerd wordt.

Het nieuwe vrijwilligersbeleid is uit nood geboren. Zo eerlijk moeten we zijn. Het liefst hadden wij het helemaal niet ingevoerd. Als het de laatste jaren niet zoveel moeite had gekost om alle vrijwilligerstaken in te vullen, dan was het ook niet nodig geweest. Vanaf de oprichting in 1942 tot enkele jaren geleden lukte het altijd om alle vrijgekomen functies binnen afzienbare tijd weer in te vullen.

Tijden veranderen. Niet alleen bij SV Dalfsen, maar bij vrijwel iedere vereniging wordt het lastiger om vrijwilligers te vinden. Mensen hebben minder vrije tijd. Ze zijn drukker dan ooit – van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat – en het uitvoeren van vrijwilligerswerk is dan een van de eerste dingen die afvalt. Een vereniging voelt dit direct. De druk op de schouders van de onmisbare vrijwilligers die over blijven wordt namelijk groter. Minder mensen moeten meer taken gaan uitvoeren.

Nieuw beleid
Die druk is enkele jaren geleden dusdanig groot geworden dat besloten is om over te gaan tot de invoering van het nieuwe vrijwilligersbeleid. Alle seniorenleden, JO19- en JO17-junioren en ouders van de JO15- tot en met de JO9-jeugd doen een klein deel van alle vrijwilligerstaken die er zijn binnen de vereniging. Op die manier wordt beoogd om precies het tegenovergestelde van de trend te bewerkstelligen: meer mensen doen minder taken. Op deze manier wordt de betrokkenheid van alle leden automatisch groter.

Welke taken jij als lid van SV Dalfsen doet, dat heb je helemaal zelf in de hand. Elk lid heeft voorafgaand aan het seizoen de mogelijkheid gehad om zijn of haar voorkeur aan te geven. Is fluiten niets voor jou? Prima, dan kan je bardiensten draaien. Vind je dat ook niets? Geen probleem, dan ga je als leider aan de slag bij een team. En zo zijn er tal van mogelijkheden. Op deze manier kan iedereen zijn eigen ‘talenten’ optimaal benutten. Geef je geen voorkeur door, dan wordt je ingedeeld volgens de ‘vaste voet’.

Wie is de vereniging?
Zoals in de inleiding besproken gaat het vrijwilligersbeleid op veel fronten goed. Maar toch merken we dat het nog niet optimaal functioneert. Om maar een concreet voorbeeld te noemen: enkele seniorenspelers van SV Dalfsen staan volgens de ‘vaste voet’ ingepland om jeugdwedstrijden te fluiten. Niet elke week natuurlijk en zelfs niet elke maand. Nee, maximaal vier keer per seizoen… Maar blijkbaar is het voor een enkeling toch al te veel gevraagd om tien uurtjes per seizoen op te offeren voor de eigen vereniging.

De vereniging waar zij nota bene onderdeel van zijn. Want geluiden als “de vereniging organiseert activiteit X”, of “de vereniging neemt besluit Y”, klinken met regelmaat op Sportpark Gerner. Maar de vraag die dan gesteld zou moeten worden is: “Wie is precies de vereniging?” Het antwoord is even simpel als confronterend: De vereniging dat ben jij! Alle leden samen ZIJN de vereniging. Niet bestuurslid A of secretaris B. Als het gaat om ‘de vereniging’, dan worden daarmee álle leden bedoeld. Dit besef is door de jaren heen weggeëbd. Leden gedragen zich meer als klant en de zin “Maar ik betaal toch contributie?” wordt regelmatig aangehaald als argument tégen het vrijwilligersbeleid.

Back to basics
Dat het ‘vrijwilligersprobleem’ niet alleen bij SV Dalfsen speelt, blijkt wel uit een video van de KNVB. De nationale voetbalbond hoort uit het hele land de geluiden hoe lastig het is om deze onmisbare groep mensen nog bereid te vinden om de handen uit de mouwen te steken. Met onderstaande beelden legt de KNVB de vinger precies op de zere plek. Neem tien minuten van je vrije tijd, bekijk deze schets en denk er over na. Alleen als alle neuzen dezelfde kant op staan kunnen we onze mooie vereniging draaiende houden!

Bestuur SV Dalfsen