Toelichting Jumbo Kamphuis sportplaatjesactie (fotoshoot)

Beste spelers, speelsters, ouders en verzorgers

Wij als SV Dalfsen willen, in samenwerking met Jumbo Kamphuis te Dalfsen, een leuke actie op touw zetten, namelijk een sportplaatjesactie. Het is de bedoeling dat we hiervoor al onze spelende leden op de foto zetten. We gaan ervan uit dat iedereen hiermee akkoord gaat, maar om hier zeker van te zijn hebben we uw goedkeuring nodig. Leden die 18 jaar en ouder zijn, moeten zelf hun goedkeuring geven. Een ouder of verzorger dient de goedkeuring te geven voor iedereen die jonger is.

Van de gemaakte foto’s worden stickers gemaakt, van een aantal leden wordt de foto ook gebruikt om er een prachtige poster van te maken voor de aankleding van de supermarkt en de kantine en voor eventuele andere promotionele doeleinden in bijvoorbeeld de lokale media. Voor deze drie mogelijkheden geeft u dus uw goedkeuring!

A.s. zaterdag 23 september en zondag 24 september zal een fotograaf tussen 8.30 en 14.00 uur portretfoto’s maken van de spelers van de teams. De verwachting is dat dit ongeveer een kwartier per team zal duren (coördinatie door de leiders).

We hopen als bestuur dat u uw medewerking hieraan verleent, zodat we na afloop kunnen zeggen dat we ons als vereniging naar buiten toe op een hele positieve wijze hebben gepresenteerd.

Bestuur SV Dalfsen

Volg SV Dalfsen op social media: