SV Dalfsen Handbal en Voetbal gaan samen voor beachsportveld

De Handbal en Voetbal van SV Dalfsen hebben elkaar gevonden in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne. Bij deze Campagne verdeeld de Rabobank Vaart en Vechtstreek maar liefst € 110.000 onder de deelnemende verenigingen.

Eén van de randvoorwaarden van de actie is dat er een duidelijk bestedingsdoel moet worden aangegeven en hier hebben beide verenigingen elkaar gevonden. Een gezamenlijke wens is namelijk het realiseren van een beachsportveld op Sportpark Gerner waarop gehandbald, gevoetbald en gevolleybald kan worden. Dit multifunctionele veld vormt een welkome aanvulling op de faciliteiten van beide verenigingen en biedt mogelijkheden tot het organiseren van toernooien en sportieve evenementen.Op 13 januari j.l. is tijdens een goedbezochte kick-off avond in de Trefkoele+ de Clubkas Campagne door de Rabobank toegelicht.

Door middel van deze campagne wil de Rabobank haar leden meer invloed geven op het verdelen van de sponsorgelden. Elk Rabobank lid krijgt vijf stemmen die digitaal kunnen worden toegekend aan de deelnemende verenigingen (maximaal 2 stemmen per lid per vereniging). Elke stem vertegenwoordigd een waarde die vervolgens na telling wordt uitgekeerd aan de desbetreffende vereniging. Het is dus voor de verenigingen zaak om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen van de leden van de Rabobank Vaart en Vechtstreek. Hierbij bestaat de mogelijkheid om het doel van de vereniging te promoten via een publiciteitscampagne.

Elke rekeninghouder (vanaf 12 jaar) van de Rabobank Vaart en Vechtstreek kan eenvoudig en vrijblijvend lid worden van de Rabobank Vaart en Vechtstreek en hiermee stemrecht verkrijgen. Lid worden kan heel eenvoudig via de website: www.rabobank.nl/vvs ‘lidmaatschap’. Alleen rekeninghouders die vóór 12 februari a.s. lid worden krijgen stemrecht!

Inmiddels is bij SV Dalfsen een gezamenlijk campagneteam opgericht om invulling te geven aan de Clubkas Campagne. Van 8 februari tot en met 24 maart kan er campagne gevoerd worden door de deelnemende verenigingen, van 10 maart tot 24 maart vindt de stemming plaats. De opbrengsten voor de verenigingen worden bekend gemaakt tijdens een spectaculaire finaleavond op 12 april 2016.