SV Dalfsen en ASC’62: Samen verder door samenwerken

“We zouden het fietspad tussen de beide verenigingen moeten wegbreken, een bruggetje moeten maken of met de nieuwe kleuren een oversteek aangeven”, lachten de aanwezigen woensdag in het clubgebouw van ASC’62. Tijdens de tweede informatie- en meedenkavond over het samenwerken van de jeugdafdelingen van ASC’62 en SV Dalfsen werden allerlei ideeën geopperd. Leden, ouders, vrijwilligers en andere belanghebbenden konden meedenken over de aanpak en werkwijze van een mogelijk samengaan van de jeugdafdelingen.

“Gelijkwaardigheid en openheid, dus geen verborgen agenda. En financiële duurzaamheid”, somde Ronald Booijink op terwijl hij een rapportage gaf van de voortgang van de genomen stappen: “Na het verhaal van Willem van Wijngaarden, voorzitter van OZC en één van de drijvende krachten achter de Jeugd Combinatie Ommen, zijn do’s en dont’s besproken. De coördinatoren van de werkgroepen en de leden van de Stuurgroep hebben hun benoeming en de opdrachtbeschrijving bekrachtigd met hun handtekening. Deze avond is bedoeld om iedereen de gelegenheid te geven om vragen te stellen en mee te denken. Op 22 november vragen we tijdens de algemene ledenvergadering toestemming aan de leden van zowel SV Dalfsen als ASC ’62.”

Booijink: “We willen met dit samengaan de voetbalsport in Dalfsen stimuleren en werken aan een toekomstbestendige jeugdafdeling. Daarbij staat de voetbalbeleving van de jeugd voorop! Dat is de rode draad voor het bestuur, de stuurgroep en de vijf werkgroepen. Als de leden instemmen met de plannen, zal het bestuur in januari / februari 2018 nog één check doen voor een ‘go’ en vervolgens zal de stap van stuurgroep naar jeugdbestuur genomen worden….met als stip op de horizon: volgend seizoen!”

Werkgroepen
De vijf werkgroepen, – ‘Samen beleven’, ‘Samen voetballen’, ‘Kantine / Clubhuis’,  ‘PR, Sponsoring en Communicatie’ en ‘Financieel’- met de daarbij horende opdrachtformuleringen werden gepresenteerd op de beamer en Ronald gaf de aanwezige coördinatoren het woord om een beeld te geven van de stand van zaken. Ook vertelde hij dat uit de verschillende vormen die gefaciliteerd worden door de KNVB één constructie te handhaven is: Twee moederverenigingen, -ASC’62 en SV Dalfsen-, en een gezamenlijke jeugdafdeling die een eigen identiteit krijgt:

“Het te vormen jeugdbestuur krijgt binnen kaders een bepaalde mate van zelfstandigheid, met een eigen penningmeester, een eigen budget en begroting, en zal verantwoording afleggen aan de besturen van de beide moederverenigingen. De penningmeesters van beide moederverenigingen hebben een lijntje met de penningmeester van dit jeugdbestuur, maar blijven verder ‘op afstand’.”

Thema’s
Deze avond werd verder nagedacht over twee thema’s: 1. Welke initiatieven / werkwijze kunnen ASC en SVD hanteren om meer vrijwilligers te interesseren voor deze nieuwe afdeling? Wat is hiervoor nodig? En: 2. Welke initiatieven / ideeën zijn  er te bedenken om de start van de samenwerking samen te vieren? Welke initiatieven en/of activiteiten kunnen de samenwerking verder versterken?

“Duidelijke, beknopte taken die behapbaar zijn”, was een van de reacties op het eerste thema, evenals: “Mensen persoonlijk benaderen met de uitleg dat het gaat om een pioniersfunctie in een nieuwe organisatie”. Meer genoemde initiatieven werden door de stuurgroep genoteerd, net als de reacties op het tweede thema, zoals: “Gecombineerde ontspannende activiteiten organiseren”, “Een dag plannen voor de presentatie van de nieuwe naam, logo en kleding”, maar ook werd opgemerkt dat de sterkste van de bestaande activiteiten moeten blijven, de indeling van de teams tijdig bekend moeten zijn en er wel een werkgroepje in het leven geroepen kan worden om Dalfsen te laten weten dat de clubs samengaan.

Ledenvergadering
Zo kreeg het mogelijk samengaan van de beide jeugdafdelingen meer en meer vorm deze avond. Het wachten is nu nog op instemming van de leden tijdens de algemene ledenvergadering. “Komt allen en laat uw stem horen!”, is hierbij de welgemeende oproep van de Stuurgroep.

Tekst en foto’s: Mariska Kloppenburg

Volg SV Dalfsen op social media: