Leden stemmen in met samengaan Dalfser jeugdvoetbal

De leden van SV Dalfsen en ASC’62 hebben woensdagavond ingestemd met het samengaan van de beide jeugdafdelingen. Op de ledenvergaderingen haalden de plannen aan beide kanten van het fietspad een meerderheid. Het streven is dat de jeugdvoetballers vanaf medio 2018 volledig samen optrekken.

De opkomst was woensdagavond bijzonder hoog. Bij de voorafgaande informatiebijeenkomst was de kantine van SV Dalfsen tot de nok toe gevuld. Na afloop van deze bijeenkomst trokken beide verenigingen zich terug in het eigen gebouw, om afzonderlijk van elkaar over te gaan tot de stemronde. Bij SV Dalfsen stemden 87 leden voor en 2 tegen, terwijl bij ASC’62 bleek dat 74 leden voor stemden en 1 tegen.

Met deze overduidelijke JA-stem kunnen SV Dalfsen en ASC’62 verder werken aan een samengevoegde jeugdafdeling. De afgelopen maanden is in werkgroepen al hard en zeer enthousiast gewerkt aan het uitwerken van verschillende deelplannen hiervoor. Op enkele belangrijke thema’s heeft, waar nodig in samenspraak met het bestaande kader, een concrete uitwerking plaatsgevonden.

Nu de leden goedkeuring hebben gegeven aan de plannen, kunnen de stuurgroep en de verschillende werkgroepen verder. Zo kan men aan de slag met het vormen van het jeugdbestuur, het neerzetten van de verdere organisatie, het zoeken van (nieuwe) sponsoren, et cetera. Uiterlijk in februari 2018 beoordelen de besturen van SV Dalfsen en ASC’62 gezamenlijk of de samenwerking met ingang van seizoen 2018/2019 in alle opzichten realiseerbaar is.

Zie ook:
Voorpagina Stentor 24-11-2017

Volg SV Dalfsen op social media: