Kunstgrasvelden SV Dalfsen ongevaarlijk

Op 5 oktober 2016 heeft een uitzending plaatsgevonden van Zembla. Het onderwerp betrof mogelijke gezondheidsrisico’s bij het bespelen van kunstgrasvelden welke zijn ingevuld met zogenaamd rubbergranulaat. Naar aanleiding van de uitzending heeft het bestuur van SV Dalfsen contact opgenomen met de gemeente Dalfsen die eigenaar is van de kunstgrasvelden. De gemeente Dalfsen heeft op haar beurt contact heeft gezocht met de leverancier om te achterhalen of er sprake is van schadelijke stoffen die gebruikt zijn bij de aanleg van de kunstgrasvelden. Hierbij gaat het overigens alleen om de aanleg van voetbalvelden in de gemeente Dalfsen.

Op 7 oktober heeft de gemeente Dalfsen van de leverancier te horen gekregen dat op geen enkel voetbalveld, welke in opdracht van de gemeente Dalfsen is aangebracht, gebruik gemaakt is van het (mogelijk) schadelijke rubbergranulaat (de rubberkorrel) zoals is benoemd in het programma van Zembla.

Het bestuur van SV Dalfsen neemt net als de gemeente Dalfsen en de leverancier van de voetbalvelden het nieuwsitem zeer serieus. De gemeente Dalfsen houdt contact met de leverancier en zal deze reactie ook communiceren met het bestuur van SV Dalfsen en via de website van de gemeente Dalfsen: www.dalfsen.nl.

De thuiswedstrijden van SV Dalfsen die ingepland staan op de kunstgrasvelden gaan dan ook gewoon door.