Maandagavond 15 april heeft in het kader van de mogelijke fusie van SV Dalfsen en ASC’62,de kick-off bijeenkomst plaats gevonden met werkgroepleden en ambassadeurs. De stuurgroep heeft 8 werkgroepen geformeerd die zich de komende tijd bezig gaan houden met het uitwerken van verschillende scenario’s.

De werkgroepen zijn:

* Sponsoring, marketing
* Cultuur
* Financiën
* Accommodatie/Vastgoed
* Kleding, logo
* Juridische zaken
* Vrijwilligers
* Technische zaken
Daarnaast is er een groep ambassadeurs.

De samenstelling van de werkgroepen is een mooie afspiegeling van de beide verenigingen, jong en oud, dames en heren, ASC en SVD, ouders van kinderen van FC Dalfsen.
In het plenaire gedeelte zijn de werkgroepleden bijgepraat over de stand van zaken, de afspraken met de besturen, de communicatielijnen en de opdracht. Hierna zijn de groepen uiteengegaan, hebben kennis met elkaar gemaakt en hebben afspraken gemaakt over het vervolgtraject.

Het proces zal nauwkeurig moeten verlopen: “nauwkeurigheid boven snelheid”. Met alle facetten zal rekening gehouden moeten worden. Sommige zaken zijn van praktische aard en daar zal snel overeenstemming over zijn, maar er zijn ook zaken die meer impact hebben.

Doel is om een compleet fusieplan te presenteren waarover de leden van beide verenigingen kunnen stemmen.