Kick off bijeenkomst Stuurgroep Fusie SVD-ASC

Op woensdag 22 november 2017 hebben de leden van zowel ASC’62 als SV Dalfsen ingestemd om met ingang van het seizoen 2018/2019 beide jeugdafdelingen samen te voegen. Met ingang van dat seizoen is er onder de naam van de Jeugdcombinatie FC Dalfsen door de jeugdleden van beide verenigingen gevoetbald. Het doel was o.a. om door de grotere aantallen spelers en speelsters, voetballen op het eigen niveau beter mogelijk te maken. Daarnaast was het streven om het totale niveau omhoog te krijgen en de opleiding beter te stroomlijnen. Bovenal stond het plezier in het spelletje voorop.

De Jeugdcombinatie FC Dalfsen is met ingang van het seizoen 2022/2023 haar vijfde seizoen ingegaan en heeft de bovenstaande doelen, naar het oordeel van beide besturen, ruimschoots gehaald. Veel jeugdleden beseffen inmiddels nauwelijks dat ze lid zijn van een moedervereniging en dat ze op enig moment moeten beslissen voor welke vereniging ze willen blijven voetballen. Veel jeugdspelers willen met elkaar blijven voetballen en vinden het jammer dat ze een keuze moeten maken.

Vanuit beide verenigingen hoorden de besturen diverse malen de opmerking waarom we niet helemaal samengaan. In onze omgeving (Ommen, Dedemsvaart) zijn diverse verengingen gefuseerd en zijn de zaterdag- en zondagverenigingen samengevoegd.

Er is door de besturen besloten om te onderzoeken of er mogelijk voldoende draagvlak is om in de toekomst verder te gaan als één voetbal vereniging.

Door de besturen van beide moederverenigingen (ASC’62 en SV Dalfsen) is aan een gezamenlijke commissie (bestaande uit leden van ASC’62 en SV Dalfsen) de opdracht gegeven:

Onderzoek de meest robuuste en toekomstbestendige opzet van de voetbalsport in het dorp Dalfsen waarbij de doelstellingen van de huidige voetbalverenigingen ASC’62 en SV Dalfsen, alsmede de doelstelling van de jeugdcombinatie FC Dalfsen het beste tot zijn recht komen.

Eind november 2022 presenteerde deze commissie de resultaten van het onderzoek. De uitkomsten gaven voldoende aanleiding, alhoewel er vanzelfsprekend nog voldoende vragen waren, tot het nemen van een vervolgstap.  De vervolgafspraak richting de leden was: er komt een Stuurgroep die zich gaat bezighouden met het onderzoeken en uitwerken van alle aspecten voor het samengaan van beide verenigingen, zodat de leden op basis van dit objectieve document voor of tegen een fusie kunnen stemmen, hier gingen de leden mee akkoord.

De stip op de horizon is het uitkomen als één vereniging bij aanvang van het voetbalseizoen 2026/2027. Maar hierbij de hele duidelijke kanttekening dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat.

De besturen hebben op basis hiervan een stuurgroep geformeerd, bestaande uit leden van ASC’62, SV Dalfsen en vrijwilligers van FC Dalfsen.

Op woensdag 28 februari aanstaande, om 19.30 uur in de SVD kantine, wil de Stuurgroep haar eerste bijeenkomst organiseren. Doel van deze bijeenkomst is de leden, stakeholders en andere geïnteresseerden te informeren over de stand van zaken. Hierbij wordt de opdracht, de doelstellingen, de rol van de stuurgroep toegelicht en welke vervolgstappen er gezet moeten worden.

Daarnaast wordt uitgebreid stil gestaan bij het vervolgtraject. De eerste en een hele belangrijke stap die gezet moet worden is het formeren van verschillende werkgroepen. De werkgroepen zullen verdiepend onderzoek doen om te komen tot aanbevelingen richting de stuurgroep. Werkgroepen op het gebied van financiën, juridische zaken, technische zaken, sponsoring maar ook bijvoorbeeld ook een werkgroep die zich gaat buigen over de cultuur.

De Stuurgroep vraagt eerst aan de leden, de ouders van de kinderen van de FC Dalfsen en andere betrokken deskundige Dalfsenaren of ze zich willen aanmelden en hun kennis op een bepaald vakgebied willen inbrengen in een werkgroep. Doordat het niet om een bestuursfunctie gaat van jaren en het een onderwerp is wat vele mensen bezig houdt is de verwachting dat er werkgroepen geformeerd kunnen met zeer kundige en betrokken mensen. De stuurgroep kijkt vol vertrouwen naar het vervolg traject.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Heeft u interesse om deel te nemen aan een werkgroep of wilt u meer informatie, mail ons dan:

info@toekomstvoetbalindalfsen.nl