Het is stil op Sportpark Gerner…

En toen was het stil op Sportpark Gerner. De maatregelen die door onze regering genomen zijn in verband met de coronacrisis hebben grote gevolgen voor onze vereniging. Zowel op sportief gebied als financieel en maatschappelijk zijn de consequenties niet gering.

Allereerst willen we ons medeleven betuigen aan onze leden, supporters en sponsoren die het coronavirus in de familie- of kennissenkring meemaken of hebben meegemaakt. Ook denken wij aan onze sponsoren, van wie een aantal als gevolg van de coronacrisis de omzet aanzienlijk ziet teruglopen. We hopen dat jullie deze moeilijke periode doorstaan en dat betere tijden in het verschiet liggen.

Op het sportpark zijn alle sportieve activiteiten beëindigd. Geen trainingen en wedstrijden meer, zelfs een balletje trappen op de kunstgrasvelden wordt ontmoedigd. Inmiddels is door de KNVB besloten om de lopende competities niet meer uit te spelen. Ook de zaalcompetities, het walking football en de kaartcompetitie zijn tot stilstand gekomen. Kortom, een wel heel abrupt einde van het seizoen.

Als bestuur hebben we ons ook behoorlijk moeten aanpassen. We vergaderen inmiddels digitaal via een videoverbinding en houden contact via Whatsapp. Het is even wennen, maar het werkt inmiddels naar omstandigheden prima.

De coronacrisis raakt ons ook financieel. Aan zowel de kosten- als ook aan de uitgavenkant hebben we al diverse maatregelen getroffen. De voorraden in de kantine zijn door onze leveranciers opgehaald en alle apparatuur staat op de spaarstand. We hebben ons als vereniging aangemeld bij de diverse regelingen van onze overheid (NOW en TOGS) en hebben met de gezamenlijke voetbalverenigingen onze zorgen geuit bij de gemeente Dalfsen.

Ook vanuit de KNVB zijn er diverse regelingen en mogelijkheden. Zo zijn de bondsgelden bevroren en is er een financieel steunpakket beschikbaar voor de verenigingen. Al met al denken we hiermee het maximale te hebben gedaan om onze vereniging te behouden voor de toekomst.

Ondertussen wachten we de toekomstige ontwikkelingen en maatregelen af. Of de geplande activiteiten (eindfeest, vrijwilligersdag, etc.) in mei en juni doorgang kunnen vinden is nog niet bekend. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, zal dit worden gecommuniceerd met de leden.

Ook zijn we al gestart met de voorbereiding van het seizoen 2020-2021. Op sportief gebied, maar ook voor wat betreft de begroting en de onderhoudswerkzaamheden aan de kantine (dak). We hopen dat de bal over een aantal maanden weer kan rollen en – als het moment daar is – willen we daar uiteraard klaar voor zijn.

We vertrouwen erop u hiermee in deze moeilijke tijd voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Hou afstand, blijf gezond en samen kunnen we het coronavirus overwinnen.

Bestuur SV Dalfsen

Volg SV Dalfsen op social media: