Goede opkomst bij jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SV Dalfsen is vorige week goed bezocht. Enkele tientallen leden waren aanwezig in de kantine op Sportpark Gerner.

Interim-voorzitter Dirk Mosterman opende vergadering met een moment van stilte ter nagedachtenis aan erelid Homme Siebenga. De oud-voorzitter (1975-1990) overleed in oktober op 88-jarige leeftijd. Daarna was het woord aan penningmeester Twan Rientjes. Hij legde uit dat het financieel onzekere tijden zijn, met name vanwege de gestegen gasprijzen. Een contributieverhoging blijkt onvermijdelijk en hier stemde de ledenvergadering mee in. Desondanks is SV Dalfsen nog altijd een financieel gezonde vereniging. De jaarcijfers werden goedgekeurd door de kascommissie, waarbij Hugo Endeman na vier jaar aftredend was als lid; hij werd bedankt voor bewezen diensten.

Bestuursfuncties
In het bestuur van SV Dalfsen is nog een aantal functies vacant. Zo zijn we nog altijd op zoek naar een voorzitter. Dirk Mosterman vervult deze taak nu al enkele jaren op interim-basis, maar het is tijd dat er een opvolger komt. Helaas is deze nog niet gevonden. Ook de functie van ‘bestuurslid sponsoring’ staat open. Daarnaast was tijdens deze ledenvergadering Anne Feijen (Algemene zaken) aftredend. Ze was vijf jaar bestuurslid en daarvoor nog enkele jaren actief in het jeugdbestuur.

Daarmee kent SV Dalfsen nu de volgende bestuurssamenstelling:

Voorzitter – Vacant (a.i.: Dirk Mosterman)
Secretaris – Esther Meier
Penningmeester – Twan Rientjes
Voetbalzaken – Sjoerd Klarenbeek
Onderhoud & Beheer – Pascal Maats
Algemene zaken – Vacant
Sponsoring – Vacant (a.i.: Dirk Mosterman)
PR en communicatie – Steve Oosterkamp

 
Anne, bedankt voor je inzet!

Ook de functie ‘bestuurslid Algemene zaken‘ is nu dus vacant. Wil jij de vereniging SV Dalfsen een stap vooruit helpen? Of ben je benieuwd naar meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met algemenezaken@svdalfsen.nl.

Onderzoekscommissie
Na de pauze was het woord aan Jurgen Grobbée. Hij sprak namens de commissie die de afgelopen maanden onderzoek deed naar de toekomst van het voetbal in Dalfsen. Jurgen toonde de conclusies van het onderzoek, waarbij bleek dat de meningen verdeeld zijn over wat het beste is voor de voetbalsport in ons dorp. Uit de reacties van de aanwezige leden in de zaal ontstond eenzelfde beeld. Buiten kijf staat dat de onderzoekscommissie goed werk heeft geleverd. Ze werden bedankt voor de tijd en moeite die ze hebben gestoken in hun onderzoek.

Jurgen Grobbée en Gert Buitenhuis namens de onderzoekscommissie

Sluiting
Het laatste punt van de vergadering was de rondvraag. Bennie Offenberg bracht hierbij de kerstbomenverkoop onder de aandacht, die deze week weer van start gaat in het dorp. Op de vraag waarom veel douches niet werken, antwoordde bestuurslid Pascal Maats dat er door Morrenhof-Jansen gewerkt wordt aan dit probleem. Rond de klok van elf sloot interim-voorzitter Dirk Mosterman de vergadering.

 

Volg SV Dalfsen op social media: