Gevonden voorwerpen

Op het podium in de kantine van SV Dalfsen liggen alle gevonden voorwerpen van het laatste half jaar keurig gerangschikt te wachten op hun rechtmatige eigenaar. Gedurende twee weken stellen we deze eigenaren in staat om hun spullen weer in bezit te krijgen. Na deze periode wordt het Leger des Heils eigenaar en hebben we onze voorraadkast weer opgeruimd. Mist u dus voorwerpen, ga naar Gerner en kijk of deze op het podium aanwezig zijn.