Erelid Herman Grobbée overleden

Maandag bereikte ons het droevige bericht dat erelid Herman Grobbée is overleden. Herman was een lid van het eerste uur en is op vele fronten actief geweest binnen de vereniging. Niet alleen actief op het veld, maar ook in een ondersteunende rol als kerstbomenverkoper, supporter en onderhoudsman.

In 2013 werd Herman samen met zijn broers Jan en Gerard nog gehuldigd tijdens de ledenvergadering van SV Dalfsen. Uit handen van voorzitter Jos Ramaker ontvingen ze toen een oorkonde en bloemen voor in totaal 150 jaar lidmaatschap! We verliezen met het overlijden van Herman een betrokken en gepassioneerd persoon. Rust zacht, Mans.