Bouw tribune Sportpark Gerner van start!

Afgelopen week is gestart met de bouw van de nieuwe tribune op Sportpark Gerner. In eerste instantie is de bouwput uitgegraven en afgelopen zaterdag zijn de voorbereidingen voor het storten van de fundering gestart. Om 07.15 uur stond de koffie klaar en aansluitend werd er volop geslepen, getimmerd en gespit. Komende week zal de beton gestort worden. Mocht je zin hebben om een keer te helpen, meld je dan bij Jan Bosch, hij coördineert de werkzaamheden vanuit SV Dalfsen.