BELANGRIJK: 15 november ledenvergadering SV Dalfsen

Het bestuur van SV Dalfsen nodigt alle leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 15 november, om 20.00 uur in de kantine op Sportpark Gerner. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen ledenvergadering 22-11-2017

4. Jaarverslag

5. Financieel verslag
– Jeugdcontributie
– Jaarcijfers voetbal en kantine
– Begroting 2018-2019 voetbal en kantine
Voorstel van decharge

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuwe kascommissie
– Alex Habers (aftredend)
– Jos Meulhof (3e jaar)
– Raymond Bakema (2e jaar)
Voorstel van verlening tot decharge

8. Begroting 2018-2019

9. Pauze

10. Alliance PEC Zwolle

11. PR

12. Voetbalzaken

13. Verfraaiing kantine SVD

14. Rondvraag

15. Sluiting

Volg SV Dalfsen op social media: