75 jaar SVD | Voorwoord Homme Siebenga (jubileum 1982)

In het 75-jarig bestaan van SV Dalfsen vierde de club meerdere malen een jubileum. Zo ook in 1982. In het kader van het 40-jarig jubileum was het groot feest op Sportpark Gerner. Ook destijds verscheen een jubileumboekje, waarin algemeen voorzitter Homme Siebenga het voorwoord schreef.

Opvallend is dat Siebenga, die met de voorzittershamer zwaaide van 1975 tot 1990, bij het 40-jarig jubileum al schreef over een dreigend tekort aan vrijwilligers. Een probleem dat 35 jaar later nog altijd actueel is. Ook valt op dat ‘het medium televisie’ destijds de sportbeoefening zou beïnvloeden.

Siebenga (83) is erelid van SV Dalfsen en woont nog altijd op slechts enkele honderden meters afstand van Sportpark Gerner. In het jubileumboekje van 1982 schreef hij het volgende voorwoord:


“Op 1 september 1942 ging de Algemene Voetbal Vereniging van start. De omstandigheden waren volkomen anders dan nu. Door de Duitse bezetting was men sterk op elkaar aangewezen en door de beperkte reismogelijkheden sterk streekgebonden. Mede door een beperkt ledental, gericht op één sport, ontstond hierdoor een sterke verenigingsband.

In de loop van veertig jaar is er echter veel veranderd. Het aantal sportbeoefenaren is geweldig toegenomen. Nieuwe sporten, vooral op het gebied van de binnensport, zijn tot ontwikkeling gekomen, ook in Dalfsen. Dat vereiste een aanpassing van de verenigingsvorm. De Algemene Voetbalvereniging werd omgebouwd in een omni-vereniging onder de naam Sportvereniging Dalfsen. Door deze wijziging trad ook een verandering op in de taak van zowel het kader als van de leden.

De vraag is of, mede door de toename van de prestatiegerichte sportbeoefening waaraan zeker het medium televisie debet is, een ieder deze snelle ontwikkeling heeft kunnen bijhouden. Ook de verandering van mentaliteit werkt sterk negatief. Velen zijn niet meer bereid zich belangeloos in te zetten voor het verenigingswerk. Deze tendens is voor de verenigingen een kwalijke zaak. In een sportvereniging spelen de financien een heel belangrijke rol. Wij zijn de overheid en het bedrijfsleven zeer erkentelijk voor hun financiele steun die onontbeerlijk is voor het bestaan van de vereniging. De sport moet betaalbaar blijven voor al onze leden. De leden moeten zich echter wel realiseren, dat niet iedere wens ingewilligd kan worden.

Veertig jaar lang hebben velen zich belangeloos ingezet voor onze vereniging en ervoor gezorgd dat wij onze sport hebben en kunnen bedrijven. Wij zijn hen hier dankbaar voor! Het is onze taak hun werk voort te zetten. Ik ben ervan overtuigd, dat we in goede harmonie en mét elkaar, waarbij sportiviteit voorop zal staan, ervoor zullen zorgen, dat onze vereniging een bloeiende periode tegemoet gaat. Wij zullen trots zijn op onze Sportvereniging Dalfsen, die ik veel succes toewens in de komende jaren!”

Homme Siebenga
algemeen voorzitter SVD

Bron: Jubileumboekje SV Dalfsen 40 jaar