75 jaar SVD | Voetbal op zondag

In de rubriek 75 jaar SV Dalfsen verschijnt wekelijks een historische publicatie op de website van SV Dalfsen. Deze week gaan we terug naar de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Voetballen op zondag was in die tijd nog lang niet zo gewoon als nu. Sterker nog, het was verboden. Leden van de vereniging Dalfsen kregen er in 1923 een boete van 15 gulden voor en de club hield zelfs op te bestaan… Zeven jaar later werden ook spelers van de Ankummer Voetbal Vereniging, de voorloper van SV Dalfsen, betrapt op het voetballen op zondag.

Bron: Zwolse Courant 1923

Bron: Zwolse Courant 1930

Dat het onderwerp speelde onder de bevolking, blijkt ook wel uit het volgende gedicht:

Bron: Dalfser Courant 1923

Zowel VV Dalfsen als de Ankummer Voetbal Vereniging stonden ingeschreven bij de De N.C.V.B., oftewel de Noord-Centrale Voetbalbond. Deze bond ging in 1940 op in de grote KNVB, onderverdeeld in twintig afdelingen. Toen SV Dalfsen in 1942 werd opgericht (onder de naam AVV) ging het spelen in de afdeling Zwolle. Zondagvoetbal in Dalfsen was vanaf dat moment toegestaan.