Wijziging bestuurssamenstelling

Binnen het bestuur van SV Dalfsen heeft een wijziging in de samenstelling plaatsgevonden. In goed overleg is besloten dat Martijn Huizing zijn rol als verantwoordelijk bestuurslid voor beheer en onderhoud neerlegt.

Martijn heeft aangegeven wel beschikbaar te blijven voor klussen op het gebied van beheer en onderhoud op Sportpark Gerner, maar dit gaat hij niet meer doen in de rol van bestuurder. De functie ‘Bestuurslid beheer en onderhoud’ is per direct vacant. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Dirk Mosterman via voorzitter@svdalfsen.nl.

SV Dalfsen bedankt Martijn voor zijn inzet als bestuurslid en is blij dat de vereniging een beroep op hem kan blijven doen bij toekomstige klussen op het sportpark!

Volg SV Dalfsen op social media: