Vanuit de jeugdafdeling…

Inmiddels zijn alle teams alweer begonnen met hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste oefen- en bekerwedstrijden zijn gespeeld en de bedrijvigheid op sportpark Gerner neemt elke week weer verder toe. Na een lange vakantie staan de spelers en speelsters weer te trappelen om te beginnen. Achter de schermen is veel werk verzet, maar zijn we als vereniging er ook klaar voor?

Voor het overgrote deel kan deze vraag met een ‘ja’ beantwoord worden, maar helaas staat nog steeds een aantal vacatures open. Die hopen we samen met de hulp van jullie zo spoedig mogelijk ingevuld te krijgen. Hieronder  komt een aantal zaken aan de orde die betrekking hebben op een deel van de vereniging, of alle leden en ouders van jeugdleden.

Jubileum
Voordat we vooruit kijken, toch nog even terug naar de feestweek in het kader van het 75-jarig jubileum. Grote dank en waardering voor alle leden en niet-leden die op welke manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen aan deze fantastische week.

JO-09 speelt op kleiner veld
In de winterstop heeft SV Dalfsen al aan een pilot meegedaan over de nieuwe wedstrijdvormen bij de JO-09. Op een kleiner veld spelen de JO-09 met ingang van dit seizoen 6-6 in plaats van 7-7. Aan het eind van het vorige seizoen hebben we in samenwerking met ASC al een testwedstrijd gehad en ook op de dag van de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle is er al op deze manier gespeeld.

Aftrapbijeenkomst
Woensdag 13 september hebben alle jeugdleiders en -trainers de mogelijkheid gehad om aanwezig te zijn bij de aftrapbijeenkomst voor het nieuwe seizoen. Tijdens deze avond hebben de leiders en trainers informatie gekregen over de organisatie dit seizoen + de veranderingen en hebben ze handvatten aangereikt gekregen om een goede start te maken met hun team.

Teamindeling
Een groot aantal betrokkenen bij de jeugd van SV Dalfsen heeft ook dit jaar weer gemerkt dat de indeling van de jeugdteams weer een hele moeilijke klus is. Voor enkelen heeft dit zelfs slapeloze nacht(en) als gevolg gehad. Na veel mitsen en maren, + en – komt er vervolgens een teamindeling uit. De afgelopen weken worden we echter geconfronteerd met last-minute afmeldingen halverwege de zomer (??), waardoor sommige teams nu al weer krap komen te zitten. Twee dringende verzoeken voor alle (jeugd)leden en ouders van de jongere jeugdleden:
+ Besef goed wat de gevolgen zijn als je halverwege het seizoen stopt met voetballen. Dit heeft in veel gevallen enorme consequenties voor verschillende teams en het maakt het begeleiden van deze groep er ook niet eenvoudiger en leuker op. Bij overmacht kun je er niets aan doen, maar “geen zin meer” kan echt geen reden zijn!
+ Voor koningsdag 2018 willen we van alle jeugdleden weten of ze blijven voetballen, ja of nee. Met die informatie kunnen we dan hopelijk samen met ASC’62 bepalen hoeveel teams we in kunnen schrijven voor het seizoen 2018-2019.

Vacatures
Zoals net al aangegeven, zijn nog steeds niet alle vacatures ingevuld. Zowel op bestuurlijk gebied als bij de leiding van verschillende jeugdteams zoeken we nog hulp. Mocht je binnenkort persoonlijk benaderd worden voor één van deze vacatures zeg dan niet direct nee, maar denk er eerst eens goed over na. Als vrijwillig bestuur proberen we de taken zo klein en overzichtelijk mogelijk te maken, zodat je weet waar je aan toe bent, qua tijdsinvestering. Helaas zijn op het moment van dit schrijven enkele jeugdteams nog niet voorzien van voldoende begeleiding en het zou jammer zijn als dat aan het begin van het seizoen nog niet ingevuld is.

Samenwerking ASC
Twee seizoenen geleden zijn we succesvol gestart met de combi ASC/SVD bij de A-junioren met drie teams. Tijdens het vorige seizoen moesten we helaas terug naar twee teams, maar dit seizoen hebben we qua aantallen weer drie JO-19 teams in kunnen schrijven. Op zaterdagochtend zullen de jongste spelers en speelsters van onze vereniging samen met ASC om 10:00 uur op het hoofdveld trainen bij de F-league. Zoals u zeker heeft vernomen zijn er serieus plannen om met ingang van het seizoen 2018-2019 een gezamenlijke jeugdafdeling te starten. Verschillende werkgroepen zijn al druk bezig met de voorbereidingen en hopelijk zal aan het eind van dit kalenderjaar definitief besloten worden om de jeugdafdelingen samen te voegen tot een nieuwe jeugdafdeling. Het zal nog een hele klus worden, maar dankzij het ‘draaiboek’van Ommen en de enthousiaste start van een grote groep betrokkenen moet dit gaan lukken, vooral in het belang van de jeugd!

Circuittraining JO-09 en JO-11
Maandag 4 september is de circuittraining weer gestart voor alle JO-11 en JO-09. Op het kunstgrasveld naast het hoofdveld trainen de JO-09 van 17:30 uur tot 18:30 uur, terwijl de JO-11 teams aansluitend om 18:30 uur trainen. Met uitzonderling van de maandag in de herfstvakantie (23-10) loopt deze training tot eind november, waarbij de laatste maandag van de maand in het teken zal staan van een onderling 4-4 toernooi. Bij deze trainingen zullen ouders uit deze categorieën + spelers uit JO-19 en JO-17 de trainingsonderdelen geven.

Vrijwilligersbeleid
Alle leden en ouders van jeugdleden hebben eind vorig seizoen de mogelijkheid gehad om hun takenpakket voor aankomend seizoen door te geven. Een iets kleinere groep dan het tweede jaar heeft zijn/haar voorkeur doorgegeven. Leden en ouders van jeugdleden die dit niet hebben gedaan, worden automatisch ingedeeld op hun vaste voet (zie vrijwilligersbeleid).

Van een aantal grote onderdelen (gastheer, -vrouw, circuittraining,) staat de indeling weer op de site Neem deze data + taak direct over in je agenda. Kun je niet op een ingeplande dag, of tijdstip, zorg dan zelf tijdig voor een vervanger, zodat de taak in ieder geval ingevuld is. Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat je bijvoorbeeld een kantinedienst mist of vergeet een wedstrijd te fluiten. Vervelend voor jezelf, maar vooral voor anderen. Mocht dit vaker gebeuren, of een structureel karakter krijgen, dan zullen we als bestuur het gesprek met je aangaan over een mogelijke oplossing. Als iedereen zijn/haar gekozen/toebedeelde taak uit gaat voeren volgens rooster, dan scheelt dat enorm veel extra inspanning van leden en andere vrijwilligers die er al heel veel (vrijwillige) tijd en energie insteken.

Instructiemomenten
Voor de kantinedienst en de taak gastheer/vrouw zal een instructiemoment gehouden worden. In ongeveer een uur tijd zullen vooral de “nieuwe” mensen een rondleiding krijgen, zodat ze de taak goed uit kunnen voeren.

Maatschappelijke stage
Een groot aantal leerlingen uit het voortgezet onderwijs moet een maatschappelijke stage, of sportstage van ongeveer 20 uur maken. Voor het uitvoeren van die stage hebben we bij SV Dalfsen voldoende plaats. Je moet hierbij onder andere denken aan: helpen bij de circuittraining op maandag, extra wedstrijden fluiten bij de pupillen op zaterdagmorgen, helpen bij de F-league op zaterdagmorgen (10:00) uur, of begeleiden van een team tijdens kersttoernooi etc. Wil je deze stage bij SV Dalfsen gaan doen stuur dan een mail naar Jeroen Booijink (tcjeugd@svdalfsen.nl). In overleg met hem bepaal je welke activiteiten je wilt gaan doen en voor welke periode.
Daarnaast is SV Dalfsen een erkend leerbedrijf en hebben ook studenten van de opleiding Sport & Bewegen de mogelijkheid om hier hun stage te lopen. Ook voor deze stage geldt contact opnemen met bovenstaand mailadres.

Vanuit de jeugdafdeling wensen we verder iedereen een heel mooi en sportief voetbaljaar toe!

Jeroen Booijink
Hoofd jeugdopleiding
tcjeugd@svdalfsen.nl

Volg SV Dalfsen op social media: