Uitnodiging meedenkavond samenvoeging jeugdafdelingen ASC/SVD

Graag willen we jullie uitnodigen om mee te denken over de wijze waarop we de samenvoeging van de jeugdafdelingen in Dalfsen tot een geweldig succes kunnen maken. Jullie input is hierbij een zeer belangrijk startpunt. Deze mogelijkheid willen we iedereen graag bieden op maandag 12 juni in het clubgebouw van ASC’62.

VOOR WIE:
Alle leden, vrijwilligers, ouders en belangstellenden die het jeugdvoetbal in Dalfsen een warm hart toedragen.

ONDERWERP:
Samenvoeging jeugdafdelingen voetbal ASC’62 en sv Dalfsen (jongens en meisjes)

LOCATIE:
Clubgebouw ASC’62

WANNEER:
Maandag 12 juni. Iedereen is vanaf 19.15 uur van harte welkom in het clubgebouw van ASC’62 voor een kop koffie of thee. Stipt om 19.45 uur begint het programma.

In kleine groepen kan je deze avond ideeën inbrengen en standpunten met elkaar uitwisselen. Voor we hier mee aan de slag gaan, worden jullie eerst bijgepraat over de stand van zaken en de plannen voor het vervolgtraject. Voor de duidelijkheid is het goed te vermelden dat een beslissing over een samenvoeging pas genomen kan worden na goedkeuring door de leden. Naar verwachting zal dit in het najaar 2017 aan de leden voorgelegd worden. Om een goed en onderbouwd voorstel aan de leden te kunnen laten zien, moeten al bepaalde zaken in kaart worden gebracht en uitgewerkt. Deze meedenkavond is de aftrap hiertoe.

AGENDA:
19.45 Opening
19.50 Informatie over stand van zaken, plannen en inrichten werkgroepen
20.15 Denktank ronde 1: inbrengen en uitwisselen van ideeën en valkuilen
20.35 Denktank ronde 2: inbrengen en uitwisselen van ideeën en valkuilen
20.55 Pauze
21.10 Terugkoppeling uit denktanks
21.30 Samenvatting, afsluiting

Na afloop is er uiteraard gelegenheid om verder met elkaar na te praten.

We zien en spreken jullie graag op maandag 12 juni.
Besturen ASC’62 en sv Dalfsen

Volg SV Dalfsen op social media: