Teamindeling jeugd

Elk jaar is het een hele klus om de team-, en klassenindeling voor het volgend seizoen weer rond te krijgen.
De coördinatoren proberen dit in overleg met de trainers en soms ouders zo goed mogelijk te doen. Bij het indelen hebben we te maken met onderstaande zaken:

  • Opgelegde leeftijdscategorieën van de K.N.V.B.
  • Deadline waarop je aantal teams en klasse aan moet geven (1 Juni)
  • Aantallen spelers dat je beschikbaar hebt voor een categorie. (ook in combinatie met ASC)
  • Dispensatieverzoeken op basis van aantallen en bijzondere omstandigheden.
  • Kinderen van gescheiden ouders die niet elke week beschikbaar zijn voor de voetbal.
  • Hoe sterk verwachten we dat een team is t.o.v. andere verenigingen.
  • Leden die op het laatste moment nog afmelden.
  • In welk team binnen een categorie moet de speler of speelsters ingedeeld worden ? (iedereen kijkt op een andere manier aan tegen een speler, waarbij de 1e 10/11 spelers van een juniorenteam, of 6/7 spelers van een pup. team voor iedereen wel duidelijk zijn, maar vooral de overige spelers reden tot discussie kunnen zijn.
  • Moeilijke aantallen (bijvoorbeeld 3 of 2 Combi A teams bij 40 spelers)

Het is ieder jaar dus weer een enorme puzzel met een groot aantal puzzelstukjes en ook dit jaar werden we geconfronteerd met een aantal last minute afmeldingen. Het doel om alle stoppers op koningsdag in beeld te hebben, zodat we weten met elke aantallen we aan de slag kunnen, is helaas ook dit jaar weer niet gelukt. Na de selectietrainingen en nodige oefenwedstrijden zijn de coördinatoren en trainers/leiders na het nodige overleg gekomen tot de volgende indeling.

We hebben deze procedure zo zorgvuldig mogelijk doorlopen, maar toch zullen er ouders en spelers teleurgesteld zijn. De aantallen per team in sommige categorieën zijn heel krap, dus we zullen er niet aan ontkomen dat er regelmatig een beroep zal worden gedaan om af en toe aan te sluiten bij een ander team, dan je eigen team en daar vragen we begrip voor.

Bij de indeling staat ook de aanwezige leiding bij een team. Ook hier ontbreken nog een aantal namen, maar die hopen we samen met u zo goed en snel mogelijk in te kunnen vullen. Met deze indeling hopen we de 2 belangrijkste doelstellingen voor elke voetballer, of voetbalster bij SV Dalfsen te verwezenlijken namelijk: Iedereen met plezier op zijn/haar eigen niveau laten voetballen.

Om duidelijk te maken hoe we het voor iedereen zo goed mogelijk proberen in te vullen bij SV Dalfsen staat hieronder de tijdsbalk m.b.t. teamindeling. Tussen de verschillende overlegmomenten veel informeel en formele gesprekken, vooral in de maand Mei

Maart 1e inventarisatie van aantallen per leeftijdscategorie voor volgend seizoen
April Rondvraag bij de leiders of er stoppers zijn binnen een team of bijzondere gevallen
Dispensatieverzoeken
Situatie met aantallen bij ASC opvragen
In laten vullen van wensen A spelers voor volgend seizoen
Koningsdag definitieve aantallen per categorie voor volgend seizoen moeten duidelijk zijn !!
9 mei Vergadering met ASC over mogelijke combinaties voor een categorie.
(Als we beiden niet goed uitkomen met aantallen m.u.v. A categorie)
17 mei Informatiebijeenkomst voor nieuwe F ouders, waarbij teamindeling voor deze groep al aan de orde komt. (vriendjes/klasgenootjes/leeftijd/niveau)
18 mei Klassenindeling en trainingstijden vaststellen voor de verschillende teams
28 mei Voorlopige teamindeling bij coördinatoren bekend + bezetting van leiders en trainers zoveel mogelijk invullen
30 mei Laatste check door coördinatoren van de teamindeling + maken totale bestand
Klassenindeling doorgeven aan de KNVB
3 juni Plaatsing van de definitieve teamindeling + leiding op de site

Klik hier voor de teamindeling

Voor vragen kan er contact gezocht worden met de betreffende coördinator.

Coördinator B en C
Martijn Horstman
juniorenbc@svdalfsen.nl
06-48776937

Coördinator D
Thomas Valk
pupillend@svdalfsen.nl
06-38243578

Coördinator E

Coördinator F
Wim Ekkelenkamp

puzzel-teamindeling