Voorlopige teamindeling 2017/2018

Elk jaar is het een hele klus om de team- en klassenindeling voor het volgend seizoen weer rond te krijgen. De coördinatoren proberen dit in overleg met de trainers en soms ouders zo goed mogelijk te doen. Bij het indelen hebben we te maken met onderstaande zaken:

– Opgelegde leeftijdscategorieën van de KNVB + regels;
– Deadline waarop je aantal teams en klasse aan moet geven (1 juni);
– Aantal spelers dat je beschikbaar hebt voor een categorie (ook in combinatie met ASC’62);
– Dispensatieverzoeken op basis van aantallen en bijzondere omstandigheden;
– Kinderen van gescheiden ouders die niet elke week beschikbaar zijn voor de voetbal;
– Hoe sterk verwachten we dat een team is t.o.v. andere verenigingen;
– Leden die op het laatste moment nog afmelden;
– In welk team binnen een categorie moet de speler of speelsters ingedeeld worden? Iedereen kijkt op een andere manier aan tegen een speler, waarbij de eerste 10/11 spelers van een juniorenteam, of 6/7 spelers van een pupillenteam voor iedereen wel duidelijk zijn, maar vooral de overige spelers reden tot discussie kunnen zijn.
– Moeilijke aantallen (bijvoorbeeld twee of drie Combi O19-teams bij 43 spelers)

Het is ieder jaar dus weer een enorme puzzel met een groot aantal puzzelstukjes en vaak worden we geconfronteerd met een aantal last minute afmeldingen, waardoor het weer krap gaat worden in de aantallen. Het doel is, om alle stoppers op Koningsdag in beeld te hebben, zodat we weten met elke aantallen we definitief aan de slag kunnen. Dit jaar kiezen we voor iets grotere aantallen per team (als er geen last minute stoppers zijn). Na overleg tussen de coördinatoren en trainers/leiders maken we een indeling.

Bij de indeling komt ook de leiding van een team te staan. Ook hier ontbreken nog namen, maar die hopen we samen met jullie zo snel en zo goed mogelijk in te vullen. Met deze indeling hopen we de belangrijkste doelstelling voor elke voetballer of voetbalster bij SV Dalfsen te verwezenlijken, namelijk: Iedereen met plezier op zijn/haar eigen niveau laten voetballen.

Om duidelijk te maken hoe we het voor iedereen zo goed mogelijk proberen in te vullen bij SV Dalfsen staat hieronder de tijdsbalk met betrekking tot de teamindeling. Tussen de verschillende overlegmomenten vonden veel informele en formele gesprekken plaats, vooral in de maand mei.

Maart – Eerste inventarisatie van aantallen per leeftijdscategorie voor volgend seizoen;
– Situatie met aantallen bij ASC’62 opvragen;
– Eerste overleg met ASC’62 over aantallen combiteams.
April – Rondvraag bij de leiders of er stoppers zijn binnen een team of bijzondere gevallen;
– Dispensatieverzoeken;
– In laten vullen van wensen JO19-spelers voor volgend seizoen.
18 april – Coördinatorenoverleg over aantal teams per leeftijdscategorie:
–> Lastige aantallen bespreken met betreffende ouders/leiders;
–> Leiders per team geven visie over spelers door aan coördinator;
–> Coördinator maakt concept teamindeling n.a.v. opmerkingen leiders en regelgeving.
Koningsdag – Definitieve aantallen per categorie voor volgend seizoen moeten duidelijk zijn!
17 mei – Alle coördinatoren en leiders bespreken concept-teamindeling en passen aan waar nodig.
–> laatste onduidelijkheden wegnemen + maken definitieve bestanden.
29 mei Klassenindeling en speeltijden bepalen en doorgeven aan de KNVB.
31 mei Plaatsing van de voorlopige teamindeling + (bekende) leiding op de site.
Mei/juni Aanvullen van ontbrekende leiders en trainers
Juni Plaatsing van definitieve teamindeling + (bekende) leiding op de site.

Ondanks de strakke planning was het opnieuw een hele lastige puzzel. Er moesten knopen doorgehakt worden. Niet iedereen zal gelukkig zijn met de indeling, maar we hebben keuzes moeten maken in verband met de deadline inschrijving van de KNVB. Door verschillende strubbelingen is het helaas weer niet gelukt om de streefdatum van 31 mei te halen als publicatiedatum van de voorlopige teamindeling. Echter, iets later dan gepland is hier dan alsnog:

De voorlopige teamindeling

Voor vragen kan er contact gezocht worden met de betreffende coördinator.

Coördinator O19/O17
Hans Westerhof
juniorena@svdalfsen.nl

Coördinator O15
Martijn Horstman (vanaf 2017/2018: Kees Kiezebrink)
juniorenbc@svdalfsen.nl

Coördinator O13
Eefke Bosch
pupillend@svdalfsen.nl

Coördinator O11
Wim Ekkelenkamp
pupillene@svdalfsen.nl

Coördinator O9
Jeroen van Gils
pupillenf@svdalfsen.nl

puzzel-teamindeling

Volg SV Dalfsen op social media: