SV Dalfsen gaat kantine verfraaien

De kantine van SV Dalfsen krijgt dit jaar een facelift. Er komt onder meer een geheel nieuw interieur, het podium wordt meer bij de kantine betrokken en de audiovisuele installaties worden vervangen.

De plannen zijn uitgewerkt door de werkgroep ‘Verfraaiing kantine’. Deze groep is enkele maanden geleden in het leven geroepen en bestaat uit Ralph Rientjes, Berné Lenferink, Anne Feijen, Gerriët Schutte, Koen Sloot en Eva Visscher. Zij hebben de afgelopen periode een gedetailleerd plan uitgewerkt om de kantine te updaten.

Aanleiding
In 2017 veranderde er veel met betrekking tot het kantinebeheer bij SV Dalfsen. Henk en Riet namen na 25 jaar hard werken afscheid en droegen het stokje over aan de kantinecommissie. Deze commissie kwam er in de eerste maanden vooral achter hoe ongelofelijk veel werk Henk en Riet met z’n tweeën al die jaren hebben verzet. Werk ook dat niet direct in het zicht, maar vooral achter de schermen gebeurde. Alle credits naar Henk en Riet voor een kwarteeuw kantinebeheer!

Tijdens het seizoen 2017/2018 is de kantinecommissie volop gaan draaien. Inmiddels kan worden geconcludeerd dat de overdracht succesvol heeft plaatsgevonden en is het tijd om aan de slag te gaan met nieuwe ideeën. Want die heeft de kantinecommissie volop. Tijdens het eerste jaar kwam de groep er namelijk wel achter dat de kantine op een aantal punten wat vernieuwing kan gebruiken en/of efficiënter worden benut.

Presentatie
De werkgroep ‘Verfraaiing kantine’ heeft het plan in december voorgelegd aan het bestuur, dat mandaat gaf om deze verder uit te werken. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zijn de plannen gepresenteerd aan de leden. Ook daar waren de reacties positief.

De financiering van het plan is nagenoeg rond. Er zijn gelden gegenereerd vanuit het bestuur, de kantinecommissie, de Vrienden van SV Dalfsen, de kerstbomenactie en de opleidingsvergoeding van Maarten Pouwels. Ook de deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne zal dit jaar in het teken staan van de verfraaiing van de kantine. Ten slotte is een aantal partners van SV Dalfsen bereid gevonden om de plannen te steunen door hun diensten aan te bieden tegen (zeer) scherp gereduceerde tarieven.

Toch is er nog een klein gat in de begroting te dichten. SV Dalfsen en de werkgroep roepen alle leden dan ook op om acties die dit voorjaar gaan plaatsvinden vooral te steunen. Een voorbeeld daarvan is de verloting die werd gehouden tijdens de Nieuwjaarsreceptie en 1.200 euro opbracht. De komende maanden volgen er meer acties. Steun SV Dalfsen op weg naar een nog mooiere kantine!

Vrijwilligers
De werkgroep gaat nu aan de slag om de details verder uit te werken samen met de partners en mensen binnen de vereniging. Daarvoor zijn nog allerlei vrijwilligers nodig die kunnen helpen met klussen als schilderen, verhuizen, slopen, timmeren en installeren. Ook zijn er mensen nodig die het proces willen ondersteunen, zoals planners en projectbegeleiders. Meer informatie over de specifieke taken volgt later.

Wil jij je handen uit de mouwen steken? Meld je dan binnenkort aan via de inschrijflijst of neem contact op met Ralph Rientjes via 06-46142342 of kantine@svdalfsen.nl!

Traject
De grootste werkzaamheden gaan komende zomer plaatsvinden. Na afloop van het voetbalseizoen wordt gestart met de make-over. De oplettende kantinebezoeker zal het echter niet zijn ontgaan dat de eerste klus inmiddels geklaard is. Achter de bar is tijdens de kerstvakantie meer ruimte gecreëerd voor het kantinepersoneel, waarbij bovendien een fraaie kast is geplaatst, zoals te zien op de bovenste foto. Daaronder het ontwerp voor de make-over.

Het bestuur van SV Dalfsen is de werkgroep en alle betrokken partners zeer dankbaar voor hun inzet en heeft het volste vertrouwen in de plannen met betrekking tot een nóg mooiere kantine!

Volg SV Dalfsen op social media: