SV Dalfsen en ASC’62 onderzoeken verdere samenwerking jeugdafdelingen

Voetbalverenigingen SV Dalfsen en ASC’62 onderzoeken of een verdere samenwerking met betrekking tot de jeugdafdelingen mogelijk is. Uitgangspunt is dat vanaf het seizoen 2018/2019 de jeugdleden van ASC’62 en SV Dalfsen volledig in gecombineerde teams spelen. Tijdens de ledenvergadering van SV Dalfsen op 29 november jl. en de ledenvergadering van ASC’62 van 7 december jl. zijn de leden op de hoogte gebracht van de plannen.

De band tussen de beide voetbalverenigingen is de afgelopen decennia al sterk verbeterd. Rivaliteit, zoals daar sprake van was in de vorige eeuw, is al lang en breed naar de achtergrond verdwenen. Aan beide kanten van het fietspad groeide in de loop der jaren langzaam maar zeker het besef dat men samen sterker staat. Diverse activiteiten werden gezamenlijk georganiseerd en waar nodig formeerden de jeugdcommissies, als de spelersaantallen daar aanleiding toe gaven, een samengesteld elftal.

De samenwerking tussen beide verenigingen leidde in 2015 tot een bijzondere mijlpaal. ASC’62 en SV Dalfsen besloten een totale leeftijdscategorie samen te voegen, namelijk de O19-junioren. Dit combiproject is inmiddels bezig aan het tweede seizoen en de bevindingen zijn overwegend positief. Zo draait JO19-1 mee als stabiele eersteklasser, waarmee sprake is van een hoger niveau dan voorheen. Belangrijkste voordeel van de samenwerking is echter dat alle spelers op hun eigen niveau kunnen spelen. Zeker als er volgend seizoen weer een derde O19-elftal ingeschreven kan worden.

Verdere samenwerking
Het succesvolle combiproject is de opmaat voor mogelijke verdere samenwerking. De twee genoemde argumenten gelden evengoed voor de rest van de jeugdafdeling. Overigens moet worden opgemerkt dat de KNVB-reglementen de beide clubs min of meer dwingen tot het maken een keuze. Het combiproject bij de O19-junioren mag namelijk maximaal drie seizoenen duren. Daarna zijn er twee opties: óf de O19-jeugd gaat weer gescheiden verder, óf de volledige jeugdafdelingen worden samengevoegd. Gekozen is om die laatste optie serieus te onderzoeken.

Over de concrete invulling van de mogelijke samengestelde jeugdafdeling gaan ASC’62 en SV Dalfsen met elkaar in gesprek. Gekozen is om de eventuele fusie van de jeugd op z’n vroegst medio 2018 door te voeren, zodat de voorbereiding zorgvuldig kan verlopen. De verenigingen realiseren zich dat het samenvoegen van twee jeugdafdelingen, met in totaal 46 teams, een behoorlijk karwei is. Dat heeft de combicommissie al ervaren in het hele proces van het samengaan van de O19-junioren.

Keuzes
Een aantal keuzes zal gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld onder welke naam de nieuwe jeugdafdeling gaat spelen. Een optie is om te gaan werken met samengestelde jeugdteams, dus onder de naam ‘ST: Dalfsen/ASC’62’, zoals de O19-jeugd de afgelopen jaren ingeschreven stond. Een andere mogelijkheid is om een totaal nieuwe club op te richten, zoals SV Dedemsvaart en SCD’83 in 2011 deden onder de naam JVC Dedemsvaart. Deze beslissing zal een direct gevolg hebben op de vereniging waar de leden ingeschreven staan.

Verder vereist de organisatiestructuur aandacht. Het samenvoegen van twee jeugdafdelingen betekent in feite dat er twee jeugdafdelingen verdwijnen en er één voor in de plaats komt. Dat heeft weer tot gevolg dat er vrijwilligersfuncties verdwijnen, ontstaan en/of anders ingevuld moeten worden. Maar er zijn meer zaken waar over nagedacht moet worden. Denk aan de invulling van het tenue, het logo, de online kanalen, de sponsoring, de contributies, de trainers/leiders, het kantinegebruik en ga zo maar door. Het zijn allemaal beslissingen waarbij ASC’62 en SV Dalfsen niet over één nacht ijs kunnen gaan.

Stimulans
Met het mogelijke samenvoegen van de jeugdafdelingen zal ongetwijfeld de discussie over een volledige fusie tussen ASC’62 en SV Dalfsen weer regelmatig gevoerd gaan worden in het dorp. De beide verenigingen willen benadrukken dat die stap op dit moment niet aan de orde is. Jeugdspelers die vanuit de nieuwe jeugdafdeling doorstromen naar de senioren, mogen zelf de keuze maken: Of ze gaan spelen in een elftal van SV Dalfsen, of in een team van ASC’62.

Het mag duidelijk zijn: er staat heel wat te gebeuren op Sportpark Gerner de komende jaren. Met het eventueel samenvoegen van de jeugdafdelingen geven SV Dalfsen en ASC’62 de voetbalsport in Dalfsen een grote stimulans. De samenwerking leidt tot een hoger niveau in de selectieteams, maar vooral tot een breder niveau in de lagere teams. Een speler die het best tot zijn recht komt in de derde klasse, komt ook te spelen in de derde klasse. Want een nieuwe jeugdafdeling zal hoe dan ook een team op dat niveau in kunnen schrijven. En zo blijft het voetbalspelletje leuk voor iedereen. Want uiteindelijk is dat waar het in de essentie om draait: Met z’n allen plezier maken!

Hoe verder?
De komende maanden blijven SV Dalfsen en ASC’62 met in elkaar in gesprek over een samengevoegde jeugdafdeling. Dit gebeurt zonder verborgen agenda’s. Transparantie staat voorop en de leden zullen op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. Op het moment dat de knoop kan worden doorgehakt, zal formeel toestemming gevraagd worden aan de leden, in een (ingelaste) ledenvergadering.