Succesvolle sessie rondom start werkgroepen Jeugd Voetbal Combinatie Dalfsen

Zoals u weet heeft op 12 juni de informatie- en meedenkavond plaatsgevonden met betrekking tot een samengevoegde jeugdvoetbalafdeling in Dalfsen. Belangstellenden hebben daarbij input gegeven voor het formeren van vijf werkgroepen. Vanaf 12 juni hebben alle leden, betrokkenen en belangstellenden zich kunnen aanmelden om plaats te nemen in één van de werkgroepen. Iedereen die zich opgegeven heeft, is vervolgens uitgenodigd voor de officieuze aftrap om de werkgroepen in te richten. Deze vergadering vond plaats op woensdag 19 juli.

Ronald Booijink begon met een korte terugblik en herhaling van eerder gegeven informatie. Daarna deelden André Ekkelenkamp en Wim van der Vegt de ervaringen over de afgelopen drie jaar van de Combi ASC’62/SV Dalfsen JO19. Hierna was het de beurt aan de werkgroepen om aan de slag te gaan. Naast een informele kennismaking stond deze eerste bijeenkomst in het teken van het formeren van de formele werkgroepen. Hierbij kreeg iedereen de volgende opdracht mee:

– Benoem per werkgroep een coördinator die als eerste aanspreekpunt dient, het proces bewaakt en zorg draagt voor tijdig oplevering van benoemde actiepunten;

– Benoem per werkgroep, naast de coördinator, een kernteam van ongeveer drie personen die de verantwoording op zich neemt voor een gedeelte van het proces en actiepunten;

– Benoem en bespreek de rol van de ondersteunende leden in iedere werkgroep en stel vast waar ieders capaciteiten en voorkeuren liggen.

De uitkomst van deze eerste avond was uitstekend. De coördinatoren zijn door de werkgroepen zelf benoemd, de kernteams en ondersteuners zijn ook grotendeels al bekend. Iedere werkgroep gaat nog voor de vakantie data vast leggen voor overleg. Een aantal gaat zelfs voor de vakantie al meters maken. Wel wordt voor enkele werkgroepen nog aanvulling gezocht.

Hieronder treft u de namen aan van alle werkgroepleden, waarbij de eerstgenoemde de rol van coördinator vervult.

WERKGROEP 1: VOETBAL – SAMEN BELEVEN
– Kernwaarden, gedragsregels, activiteitenkalender, vrijwilligersbeleid ouders en participatie junioren

Marnix van Gelder
Ronald Stokvis
Robert Wennemars
Jeroen Weijers
Robin de Rooy
Barry van Hessem
Jeroen Booijink
Aart-Jan Warnaar

WERKGROEP 2: VOETBAL – SAMEN VOETBALLEN
– Technische beleidsplan, doelstelling, afspraken, benodigd kader, teamindeling, materialen, trainingsvelden- en tijden

Peter Reumer
Eefke Bosch
Werner van Eerbeek
Ronald vd Maaten
Wim Ekkelenkamp
Emiel Slot
Wim Hulleman
Jan Grobbee
Hugo Endeman
Richard van Eerbeek

WERKGROEP 3: KANTINE / CLUBGEBOUW
– Openingstijden trainings- en wedstrijddagen, veldindeling wedstrijddagen, gebruik bestuurskamer, ontvangst bezoekende verenigingen

Henk Winkels
Ralph Rientjes
Berne Lenferink
Jan Holsappel (Ferme)

WERKGROEP 4: PR EN SPONSORING
– Naamgeving, vaststellen tenue, logo, uitwerken tenueplan, sponsorpakketten

Jurgen Grobbee
Eddy van der Vegt
Albert Huisjes
Wouter Stel
Jos Meulhof
Arjan Bosch (SVD)
Mariska Kloppenburg

WERKGROEP 5: FINANCIEEL
– Kaders vaststellen eigen begroting jeugd, vullen begroting 2018 / 2019, afspraken m.b.t. overschotten / tekorten

Erwin Meijer
Aanvulling gewenst

De Stuurgroep zit op 5 september weer bij elkaar. We wensen iedereen een prachtige vakantie.
Stuurgroep JVC Dalfsen

Volg SV Dalfsen op social media: