Start formeren werkgroepen onderzoek fusie ASC’62 & SV Dalfsen

Op woensdag 28 februari heeft een succesvolle Kick off plaatsgevonden over het vervolg van een mogelijke fusie tussen de voetbalverenigingen in Dalfsen. De bijeenkomst werd geleid door de stuurgroep. De stuurgroep is samengesteld door de besturen van beide verenigingen en heeft tot doel om het fusieproces te coördineren. De stuurgroep bewaakt het proces, informeert besturen en leden over de voortgang van het proces. Uitgangspunt is dat er seizoen 2026/2027 gestart wordt als één voetbalvereniging. Wat is het doel van een mogelijke fusie? Waarom is het goed om samen te gaan?

Doel
De toekomst van het voetbal in ons dorp te waarborgen door de succesvolle samenvoeging van twee verenigingen in 2026. Met het bundelen van middelen, expertise en talent streven we ernaar een sterke, duurzame, laagdrempelige, sociale en bloeiende voetbalgemeenschap te creëren die in staat is om te voldoen aan de behoeften en uitdagingen van de komende jaren. Dit omvat:
1. het vasthouden en mogelijk vergroten van de betrokkenheid van speelsters, spelers, trainers, vrijwilligers, supporters en sponsoren;
2. het verder ontwikkelen en borgen van een hoogwaardige jeugdopleiding;
3. een vloeiende overgang van junioren naar senioren;
4. het bevorderen van een “leven-lang-voetbal” op alle niveaus van de jongste jeugd tot
walking-voetbal en sociale nevenactiviteiten om de binding met de vereniging voor elke
leeftijd interessant te houden;
5. het verbeteren van de faciliteiten en het efficiënt inzetten van mensen en middelen;
het bevorderen van een positieve en inclusieve voetbalcultuur in ons dorp.

Hoe nu verder?
Nu moeten er werkgroepen worden geformeerd. Deze werkgroepen zullen inhoudelijk onderzoek moeten doen en een advies schrijven richting de stuurgroep over hun onderwerp. Er komen in totaal 8 werkgroepen en daarnaast zoeken we een groep ambassadeurs die gevraagd en ongevraagd de stuurgroep van advies kunnen voorzien. Welke werkgroepen zijn er?

Werkgroepen
1.  Juridisch | Organisatie & statuten
2.  Vastgoed | Accommodatie & gebouwen
3.  Financiën
4.  Voetbal | Technische zaken
5.  Naam, logo, kleur en tenueplan
6.  Vrijwilligers
7.  Cultuur & activiteiten
8.  PR, marketing & sponsoring

Bent u of kent u iemand die kennis heeft van bovengenoemde onderwerpen en die graag een bijdrage wil leveren? U hoeft geen lid te zijn van de beide verenigingen om deel te kunnen nemen aan de werkgroep.

Meldt u dan aan op de volgende site: www.toekomstvoetbaldalfsen.nl of neem contact op met één van de Stuurgroep leden.

Namens ASC´62
• Bram Uitslag
• Daniel van Oenen

Namens SV Dalfsen
• Marijn Huzen
• Karin van Ringen

Namens FC Dalfsen
• Barry Dijsselhof
• Mirjam Boesenkool

Namens Damesvoetbal
• Herwi Westera

Fusievoorzitter
• Erik Busscher

Kickoff bijeenkomst Stuurgroep