Sportplatform Dalfsen bij SV Dalfsen

Afgelopen woensdag vond het Sportplatform Dalfsen bij SV Dalfsen plaats. De bijeenkomst was georganiseerd door de Gemeente Dalfsen en veel Dalfser sportverenigingen hadden aan de oproep gehoor gegeven.

De sessie werd begeleid door Matthijs van Faassen en William van Lenthe van de Gemeente Dalfsen. Na een woord van welkom werd het Lokaal Akkoord Kerngezond Dalfsen 2.0 besproken, dit is de lokale uitwerking van het landelijke Sportakkoord II dat in 2022 is vastgesteld.

Hierna was het woord aan de verenigingen om aan te geven waar momenteel aan gewerkt wordt en waar de grootste knelpunten liggen. Doel is te kijken of in samenwerking met de Gemeente aan oplossingen gewerkt kan worden en of de verenigingen elkaar kunnen ondersteunen. Het platform krijgt na de zomervakantie een vervolg.

Volg SV Dalfsen op social media: