Meedenkavond geslaagde aftrap project samenvoeging jeugdafdelingen

“De rode draad van het verhaal is de voetbalbeleving van de jeugd! Wij kunnen plannen maken om het voetbalplezier te vergroten, -kijk alleen al naar de tribune die we samen hebben gerealiseerd; daar mogen we trots op zijn-, maar we gaan niet pushen. ‘Nee’ is ook een antwoord.”

Voorzitter Bert Visscher van ASC’62 opende op maandag 12 juni de meedenkavond over de samenvoeging van de jeugdafdelingen ASC’62 / SV Dalfsen. Zo’n 60 leden, vrijwilligers, ouders en belangstellenden die het jeugdvoetbal in Dalfsen een warm hart toedragen, waren aanwezig in het clubgebouw van ASC’62 om mee te denken over de wijze waarop de samenvoeging een succes kan worden.

Financieel perspectief
“In oktober 2016 zaten beide besturen bij elkaar en is in de ledenvergaderingen van ASC’62 en SV Dalfsen aangegeven dat een onderzoek gestart zou worden. In januari 2017 is een werkgroep samengesteld die de financiële impact van de samenvoeging onderzocht en de resultaten op 12 april aan de besturen presenteerde”, legt Ronald Booijink uit. Hij was met Alfred Beumer en Marc Kool namens SV Dalfsen en Henk Harink en Gert Pruim namens ASC’62, lid van deze werkgroep en gaf verslag van de stand van zaken op dit moment.

“Vanuit financieel perspectief zijn er geen belemmeringen voor een verdere uitwerking van de samenwerking. De samenvoeging kan zelfs enkele financiële voordelen opleveren, bijvoorbeeld door het delen van de vaste kosten en gezamenlijke sponsoring.” Ook wordt de belangrijkste drijfveer genoemd: een optimale voetbalbeleving voor de Dalfser jeugd, doordat ieder lid op zijn of haar eigen niveau kan (blijven) spelen!

Voorzitters Dirk Mosterman (SV Dalfsen) en Bert Visscher (ASC’62) ondertekenen de intentieverklaring

Intentieverklaring
Beide besturen gaven daarom akkoord en bekrachtigden dit deze avond met het ondertekenen van een intentieverklaring. “Het is een signaal, want er kan pas een beslissing over een samenvoeging genomen worden na goedkeuring door de leden. In oktober hopen we het verhaal ter besluitvorming aan de leden voor te leggen. En na een ‘ja’ van de leden werken we vanaf januari 2018 toe naar het seizoen 2018/2019! We zijn nu in de oriëntatiefase en willen voor iedereen helder krijgen wat het doel is van deze samenvoeging en hoe we dit gaan uitvoeren.”

Daarom maakten Ronald, Gert en Alfred een vervolgstap door toe te treden tot de stuurgroep. Deze nieuwe stuurgroep wordt versterkt door Jan-Sjirk Rodenboog en Michiel Zweers. Ook worden vijf werkgroepen geformeerd die een aantal thema’s gaan uitwerken. Peter Reumer is bereid gevonden om een actieve rol te vervullen wat betreft het thema: Samen voetballen. Verder wordt het thema: ‘voetbal – samen beleven / activiteiten’ opgepakt en het onderwerp: PR en sponsoring. Ook het financiële deel en het formele deel wat betreft de vereniging / bestuur zijn als thema’s genoemd.

Een nieuw te vormen jeugdbestuur neemt na ledenakkoord de regie over en zal zorg dragen voor de verdere uitwerking richting seizoen 2018/2019. “We moeten tijdig beginnen en nog veel werk verzetten. Maar we hebben na het onderzoek, waarin we ook naar de inrichting en ervaringen van andere verenigingen keken, zoals Ommen, Slagharen en Balkbrug, goede input van Ommen ontvangen. OZC en OVC’21 in Ommen starten vanaf het seizoen 2017/2018 met een gecombineerde jeugdafdeling na een succesvol traject. Wij konden putten uit hun ervaringen en kregen verbeterpunten mee.”

Vervolg
In beide bestaande verenigingen zijn veel mensen op hun huidige plek actief en daarom wordt naar goede afstemming gezocht. “Er zal maandelijks overleg plaatsvinden met de besturen. We willen de stappen maken met draagvlak van al deze mensen. Er is ook een comité van aanbeveling; een tiental mensen dat achter dit plan staat, omdat het de voetbalsport stimuleert en waardevol is voor Dalfsen”, laat Booijink weten.

Om een goed en onderbouwd voorstel aan de leden te kunnen laten zien, moeten dus bepaalde zaken in kaart worden gebracht en uitgewerkt. En deze meedenkavond was de aftrap hiertoe. In kleine groepjes ging men uiteen in denkrondes. Eerst werden kansen en mogelijkheden ingebracht en uitgewisseld en daarna kwamen de valkuilen aan bod, waarvoor ook oplossingen geboden werden. Alles wat deze avond gezegd, genoteerd en van belang is, wordt meegenomen als startnotitie voor het vervolgtraject om een toekomstbestendige jeugdafdeling te realiseren.

Werkgroepen
De volgende stap is dus het formeren van een vijftal werkgroepen. Hiervoor heeft zich maandagavond al een mooi aantal betrokkenen opgegeven, maar de stuurgroep zoekt zeker nog een aantal mensen extra. Hieronder staan de werkgroepen, met daarbij een aantal onderwerpen die daarin uitgewerkt kunnen gaan worden.

WERKGROEP 1: VOETBAL – SAMEN BELEVEN
– Kernwaarden, gedragsregels, activiteitenkalender, vrijwilligersbeleid ouders en participatie junioren.

WERKGROEP 2: VOETBAL – SAMEN VOETBALLEN
– Technische beleidsplan, doelstelling, afspraken, benodigd kader, teamindeling, materialen, trainingsvelden- en tijden.

WERKGROEP 3: KANTINE / CLUBGEBOUW
– Openingstijden trainings- en wedstrijddagen, veldindeling wedstrijddagen, gebruik bestuurskamer, ontvangst bezoekende verenigingen.

WERKGROEP 4: PR en SPONSORING
– Naamgeving, vaststellen tenue, logo, uitwerken tenueplan, sponsorpakketten.

WERKGROEP 5: FINANCIEEL
– Kaders vaststellen eigen begroting jeugd, vullen begroting 2018 / 2019, afspraken m.b.t. overschotten / tekorten.

Belangstellenden voor deelname in één van de werkgroepen kunnen een berichtje sturen naar alfred.beumer@hetnet.nl. Gebruik deze unieke kans om mee te denken over de invulling en oprichting van een feitelijk nieuwe vereniging, waar SV Dalfsen en ASC’62 het beste van beide verenigingen gaan combineren. Meedoen is meepraten. Per 26 juni wordt de balans opgemaakt en de werkgroepen ingericht.


  


Volg SV Dalfsen op social media: