Kantinecommissie start met online rooster

Vanaf dit seizoen werkt de kantinecommissie samen met VrijwilligersTekort.nl. Dit is een online vrijwilligersplanner om de kantinediensten in te roosteren. Hiermee is het mogelijk via onze eigen website een actueel rooster in te zien. Daarbij is onderling ruilen eenvoudiger en vooraf ontvang je automatisch een herinneringsmail. Hiermee behoren de lijst per mail en sms’jes van kantinebeheerder tot de verleden tijd. Ruim 500 verenigingen maken al gebruik van dit online rooster.

Registreren
Registreren is benodigd! Een nieuwe werkwijze is altijd even wennen. Daarbij is klein beetje hulp van de kantinevrijwilligers nodig om het uiteindelijk jezelf makkelijker te maken. Deze week ontvangen alle kantinevrijwilligers een mail met een uitnodiging om te registreren in het online rooster. Doe het snel, zodat je jouw kantinedienst alvast kunt vastleggen in je agenda.

VrijwilligersTekort.nl
De online vrijwilligersplanner biedt op termijn meer voordelen voor onze vereniging. Om het aantal veranderingen te beperken, zullen deze geleidelijk worden overwogen en/of worden geïntroduceerd. Hierover later meer! Zie hieronder een introductiefilm van onze nieuwe online vrijwilligersplanner.

Sleutelbeheer
Naast het online rooster zal ook het sleutelbeheer enigszins wijzigen, met als doel het eenvoudiger te maken voor onze vrijwilligers. Meer informatie hierover volgt via nadere instructies per mail en jouw eigen brievenbus.

Voor vragen: kantine@svdalfsen.nl

Volg SV Dalfsen op social media: