Jeugdsportsubsidie blijft behouden!

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Dalfsen een aantal besparingsvoorstellen van het college besproken, waaronder het schrappen van de jeugdsportsubsidie.

De gezamenlijke voetbalverenigingen van de gemeente Dalfsen, waaronder SV Dalfsen, hadden een zienswijze ingediend om deze discussie te voeden. Met een aantal steekhoudende argumenten is getracht de voorgenomen bezuiniging op de jeugdsportsubsidie te voorkomen en dit is gelukt.

In de Stentor van vrijdag 6 november j.l. stond een kort verslag van de twee vergaderavonden (zie hieronder). Tevens gaat het college een onderzoek doen naar duurzame investeringsmogelijkheden voor de verenigingen met een snelle terugverdientijd. Wij danken de gemeenteraad voor dit positieve besluit en zien het onderzoek met belangstelling tegemoet.

Volg SV Dalfsen op social media: