Corona-protocol SV Dalfsen

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen, en gebruik te kunnen maken van de kantine, is bij SV Dalfsen een coronaprotocol van toepassing.

Daarbij gelden nog altijd de volgende basisregels:
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
• vermijd drukte;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen.

Om een veilige sportomgeving aan te kunnen bieden, heeft SV Dalfsen de volgende aanvullende maatregelen genomen:
• Voor de kantine is een tent geplaatst, om drukte in de kantine te beperken.
• Er komen looprichtingen in de kantine, waarbij bezoekers er aan één kant in gaan en aan de andere kant eruit. De looproute wordt aangegeven met bordjes en/of pijlen.
• De barkrukken worden tijdelijk verwijderd en er worden stoelen en tafels uitgehaald.
• Bij de ingang van de kantine wordt bezoekers gevraagd hun gegevens achter te laten.
• Bij de toiletten worden desinfectiepompjes geplaatst. Ook wordt er eentje bij de ingang van de kantine geplaatst. Op/achter de bar (bij de pinautomaat) worden desinfecterende doekjes gelegd.
•  Bij de eerste thuiswedstrijden wordt niet fysiek om entree gevraagd. In plaats daarvan worden enkele melkbussen neergezet waarin een gift gedaan kan worden. Op deze manier wordt contact zo veel mogelijk vermeden en is er een betere doorstroom.
• Buiten en bij het hoofdveld hangen borden van Univé met alle coronarichtlijnen.
• De oefen- en bekerwedstrijden worden gebruikt als proef om ervaringen op te doen met de maatregelen.
• Voor zowel de thuisspelende teams als verenigingen die bij ons op bezoek komen, geldt dat zij de beschikking krijgen over twee kleedkamers, zodat ook hier de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.
Rondom het veld wordt markering aangebracht om de 1,5 meter afstand aan te geven.

SV Dalfsen doet een nadrukkelijk beroep op de verantwoordelijkheid van alle leden. De gezondheid van ons allemaal staat voorop. Daarnaast kunnen we als vereniging, wanneer we ons niet aan de regels houden, een boete krijgen van 4.000 euro en in het ergste geval wordt de vergunning ingetrokken.

De protocollen zijn conform de voorschriften van de KNVB en NOC*NSF. Deze zijn hier te vinden.

Samen zorgen we ervoor dat de bal weer op een veilige manier kan rollen en dat we de sportvereniging kunnen zijn die we zo graag willen zijn!

Volg SV Dalfsen op social media: