Babbeltje

’t Babbeltje is al meer dan 55 jaar het clubblad van SV Dalfsen. Ondanks het digitale tijdperk wordt ’t Babbeltje nog steeds in gedrukte vorm bij de leden aangeboden. De actieve leden ontvangen het clubblad, evenals de passieve leden en de sponsoren, in een oplage van ruim 400 stuks.

De redactie van ’t Babbeltje bestaat uit Thijs Mosterman en Ellen Nijhoff, aangevuld met bijdragen van de verschillende leden.
Vragen en kopij kunnen worden gemaild naar babbeltje@svdalfsen.nl

Deadlines komende Babbeltjes:
– Vrijdag 17 maart 2017
– Vrijdag 28 april 2017
– Vrijdag 2 juni 2017
– Vrijdag 1 september 2017
– Vrijdag 13 oktober 2017
– Vrijdag 1 december 2017

De bezorging vindt plaats een week na de deadline.